Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
3 kuvio kuviota

IMF:n ja Maailmanpankin arvio Afrikan maiden velkakestävyydestä

Kansainvälisten joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskut Afrikassa

Afrikan velkatasot ovat nousseet ja kasvu hidastunut

Latauslista