Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1519 kuviota

Vaihtoehtoja asettaa muuttuva lisäpääomavaatimus neutraalissa suhdannetilanteessa

Asuntolainakannan sovittu vuosikorko noussut poikkeuksellisen jyrkästi

Kotitalouksien lainanhoitorasitus on kasvanut korkojen nousun myötä

Lainat olivat pienempiä vuoden 2022 lopulla viime vuosiin verrattuna

Uusien asuntolainojen koot suhteessa hakijoiden tuloihin pienentyneet vuoden 2022 aikana

Taloyhtiölainojen korot selvässä nousussa yleisen korkotason ajamana

Uusissa taloyhtiölainoissa lyhennysvapaat eivät ole yleistyneet korkosokin vaikutuksesta

Yhtiölainaosuudet ylittävät 60 % suuressa osassa uusien asuntojen kaupoista

Uusien asunto-, yritys- ja asuntoyhteisölainojen korot nousseet Suomessa nopeasti

Kotitalouslainojen kasvu hidastunut nopeasti suurissa euromaissa ja etenkin Suomessa

Asuntojen hinnanmuutokset suurempia pääkaupunkiseudulla kuin muualla

Ruotsalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden joukkolainarahoitusta erääntyy erityisesti vuosina 2024 ja 2025

Kotitalouksien velkaantuneisuus hieman pienentynyt mutta suurta historiallisesti

Latauslista