Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1548 kuviota

Dieselin vähittäismyyntihinnan kehitys tammikuu 2022-syyskuu 2023

Bruttokansantuotteen kasvu nollan tuntumassa

Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) notkahtaa taantumassa

Teollisuustuotanto valituilla aloilla Venäjällä

Pankkitoiminta Suomessa, korkokatteen kehitys lähimenneisyydessä, nimellinen (inflaatiokorjaamaton) indeksi

Korkokatteen tasapainotason reaalinen kehitys eri skenaarioissa

Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot eli ostovoima

Kotitalouksien ostovoiman kehitys edellisestä neljänneksestä

Reaalipalkat, kansantalouden tilinpidon mukainen keskituntiansio jaettuna yksityisen kulutuksen deflaattorilla

Ansiotasoindeksi viittaa tilinpidon keskituntiansioita syvempään ostovoiman heikentymiseen

Tilinpidon mukainen keskiansio palkansaajaa/työllistä kohden, sininen/vihreä käyrä ja tuntia kohden, punainen käyrä

Inflaatio eri hintakäsitteillä on poikennut viime aikoina toisistaan tavanomaista enemmän

Kehittyvien talouksien velka valikoiduille velkojille

Yrityskohtaisen ilmastomittarin koostumus ja soveltaminen rahapolitiikan velkakirjaostoihin

Eurojärjestelmän rahapolitiikan yrityslainaomistusten ilmastotunnuslukujen kehitys 2018–2023

Rahamarkkinakorot korkoputkessa niukoissa ja runsaissa likviditeettioloissa

Euroalueen yön yli -rahamarkkinakorot. EKP:n korkoputki sekä ylimääräisten reservien määrä eurojärjestelmässä.

Latauslista