Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1629 kuviota

Kotitalouksien asuntovarallisuus Suomessa desiileittäin

Kotitalouksien omistamat listatut osakkeet Suomessa desiileittäin

Kotitalouksien varallisuuden mediaani

Keskuspankin talletuskorko ja 12 kk:n euribor

Uusien asuntolainasopimusten korko Suomessa

Suomalaisten kotitalouksien talletuksille maksetut korot

Uusien määräaikaistalletusten korot juoksuajan mukaan

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta talletuslajeittain

Pankin käyttelytileilleen maksamien korkojen ja talletusten kasvun yhteys

Fyysisten riskien aiheuttamat taloudelliset vahingot

Aitojen uusien asuntolainasopimusten korkokehitys euroalueella

Aitojen uusien asuntolainasopimusten korot euroalueella

Asuntolainakannan korot euroalueella, Ruotsissa ja Tanskassa

Asuntolainojen korkokehitys euroalueella

Asuntolainakannan koron muutos ja vaihtuvakorkoisten asuntolainojen osuus

Riskirahoittajat ovat viime vuosina sijoittaneet voimakkaasti kvanttiteknologiaan

Latauslista