Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
18 kuvio kuviota

Tehdasteollisuudessa välillisten palkkakustannusten suhteellinen merkitys on hieman kasvanut

Välillisten palkkakustannuspaineiden merkitys on suuri tehdasteollisuudessa

Rahoitusvarallisuuden kasvu on suosinut varakkaimpia kotitalouksia

Sekä asunto- että rahoitusvarallisuus selittävät varallisuuserojen kasvua

Kotitalouksien varallisuuserot ovat kasvaneet

Suurituloisimmat kasvattivat nettovarallisuuttaan myös finanssikriisin jälkeisen taantuman aikana

Latauslista