Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1198 kuviota

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa

Eri osatekijöiden vaikutus kilpailukyvyn kehitykseen

Tehdasteollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset

Asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun Pohjoismaissa

Oslon ja Kööpenhaminan hintojen nousu päihittää Tukholman ja Helsingin

Ruotsissa odotetaan asuntohintojen laskevan lisää

Asuinrakennusinvestoinnit kääntyneet Ruotsissa selvään laskuun

Asuntolainakannat kasvavat aiempaa hitaammin

Pohjoismaiset pankit Euroopan kärjessä kiinteistövakuudellisissa lainoissa

Valtaosa ruotsalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden velasta on kiinteäkorkoista

Kiinteistöalan joukkolainojen tuottovaatimukset ovat kohonneet selvästi tänä vuonna

Kiinteistöalan osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti kuluvana vuonna

Venäjän raakaöljylle on löytynyt uusia markkinoita Aasiasta

Öljy- ja kaasusektori on kannatellut Venäjän kokonaistuotantoa

Euroalueen yön yli -koronvaihtosopimuksista johdetut odotukset lyhyen markkinakoron tasosta

Euroalueen julkisen talouden vaje ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Latauslista