Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
903 kuviota

Suomen kasvunäkymät ovat menneitä vuosikymmeniä vaisummat

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän muutoksiin vaikuttavat tekijät

MTO:n tavoittaminen pitäisi velkasuhteen aisoissa

BKT toipuu tarjontahäiriöistä vuoteen 2023 mennessä

Tarjonnan pullonkaulat hidastavat tilapäisesti Suomen vientikysynnän kasvua

Uusien lainojen keskikorot ovat pysyneet maltillisina

Talouskasvu on pääosin kotimaisen kysynnän varassa

Kotitalouksien säästämisaste pysyy positiivisena

Tuotannollisten investointien vauhdittuminen kiihdyttää investointeja

Vienti toipuu koronakriisin ja tarjontahäiriöiden helpottaessa

Julkisyhteisöjen alijäämä pienenee kriisivuoden 2020 jälkeen

Julkisyhteisöjen velkasuhde jää koronakriisiä edeltävää suuremmaksi

Beveridge-käyrällä avoimet työpaikat lisääntyvät ja työttömyysaste laskee hitaasti

Latauslista