Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
6 kuvio kuviota

Makrovakauspolitiikkaan liittyvien päätösten lukumäärä eri EU-maissa vuosina 1995–2018

Makrovakauspolitiikkaan liittyvien päätösten lukumäärä EU-maissa yhteensä vuosina 1995–2018

Vuoden aikana makrovakausvälineisiin liittyviä päätöksiä tehneiden maiden prosenttiosuus eri maajoukoissa

Makrovakausvälineiden kiristäminen ja keventäminen kuukausitasolla

Makrovakausvälineiden keskimääräinen käyttö maiden tuloluokkien mukaan

Makrovakausvälineiden keskimääräinen (per maa) käyttö kohteen mukaan

Latauslista