Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
41 kuvio kuviota

Epävarmuus talouspolitiikasta kasvanut etenkin Kiinassa

Vaadittavat finanssipoliittiset toimet Euroopan komission mukaan 60 %:n velkatason saavuttamiseksi 2033 mennessä

Euroalueen julkisen velan odotetaan jatkavan supistumistaan suhteessa BKT:hen

Euroalueen inflaatio-odotukset ovat laskeneet viime aikoina myös kyselytutkimuksen mukaan

Yksikkötyökustannusten kasvuvauhti on kiihtynyt, kun tuottavuuden kasvu on hidastunut

Inflaatio on euroalueella hidastunut vuoden aikana energian inflaatiota kiihdyttävän vaikutuksen hiivuttua

Investoinnit toipuneet hitaasti finanssikriisin jälkeen

Latauslista