Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
12 kuvio kuviota

Muiden sektorien velkapaperiomistukset päästöintensiivisillä toimialoilla kohdistuvat erityisesti energiahuoltoon

Päästöintensiivisten velkapaperiomistusten osuus on laskenut muiden sektorien omistuksissa

Kotimaisten sijoitusrahastojen velkapaperiomistusten ja päästöintensiivisten velkapaperiomistusten osuuden kehitys

Muiden sektorien noteeratuista osakeomistuksista päästöintensiivisille toimialoille suurin osa kohdistuu kemianteollisuuteen

Muiden sektorien omistukset päästöintensiivisten toimialojen noteeratuissa osakkeissa ovat kasvaneet omistusten yleisen kasvun mukana

Valtaosa kotimaisten sijoitusrahastojen noteerattujen osakkeiden omistuksista päästöintensiivisillä aloilla kohdistuu paperi- ja kemianteollisuuteen

Päästöintensiivisten toimialojen noteerattujen osakkeiden osuus on kasvanut vähitellen kotimaisten sijoitusrahastojen osakeomistuksissa

Pankkien ja luottolaitosten päästöintensiiviset velkapaperiomistukset ovat merkittävimmät energiahuollon toimialalla

Latauslista