Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
3 kuvio kuviota

Kotimaisen arvonlisän osuus Kiinan viennissä on kasvanut, samalla kun ulkomaisen loppukysynnän osuus kokonaistuotannosta on vähentynyt

Kiinan viennin ja tuonnin kehitys sekä vaihtotaseen ylijäämä suhteessa BKT:hen

Tavara- ja palvelukauppa suhteessa talouden kokoon Kiinassa ja joissakin muissa maissa

Latauslista