Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
878 kuviota

Euroalueen ulkopuolinen tuonti ja vienti tuoteryhmittäin vuonna 2021

Tuontihintojen ja energian hintojen pitkän aikavälin kehitys Saksassa

Euroalueen vaihtosuhde on heikentynyt tuontienergian kallistumisen vuoksi

Malliperusteiset arviot tuontihintasokin vaikutuksista euroalueen BKT:hen

Malliperusteiset arviot tuontihintasokin vaikutuksista euroalueen kuluttajahintainflaatioon

Energiakriisi nostaa hintoja – kasvua heikentävät vaikutukset vielä edessä

Energian hintojen nousu ollut jyrkkää, ja markkinat odottavat hintojen pysyvän korkeina

Euroalueen talous ehti ylittää koronapandemiaa edeltäneen tason

Finanssipolitiikan kestävyyden riskit olivat kasvaneet selvästi jo ennen energiakriisiä

Inflaatiota kiihdyttää nyt muukin kuin energian hinta

Sopimuspalkkojen nousuvauhti on toistaiseksi pysynyt melko maltillisena

Markkinaperusteiset inflaatio-odotukset lähellä 2:ta prosenttia

Nopean inflaation jakson odotetaan jatkuvan aikaisemmin luultua pidempään

Ensi vuoden inflaatioon liittyvä epävarmuus kasvanut keväästä lähtien

Talouskehityksen yllätyksellisyys on näkynyt viime aikojen ennusteissa isoina ennustevirheinä

Latauslista