Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
937 kuviota

Työllisyysodotukset ovat heikentyneet laajasti eri toimialoilla

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä nousi huippulukemiin vuonna 2022

Venäjän federaatiobudjetin menot kasvoivat reippaasti vuonna 2022

Työllisyysaste eri tavoin mitattuna Suomessa 2020

Nousevien talouksien valuuttavarannot laskeneet huomattavasti

Nousevien talouksien vaihtotaseet heikentyneet

Maksupisteissä käytettyjen maksuvälineiden osuus euroalueella

Maksupisteissä käytettyjen maksuvälineiden osuus Suomessa

Maksupisteissä käytettyjen maksuvälineiden osuudet maittain vuonna 2022 (määrä)

Maksupisteissä käytettyjen maksuvälineiden osuudet maittain vuonna 2022 (arvo)

Maksuvälinemieltymykset maittain vuonna 2022

Erilaisten maksuvälineiden hyväksynnän osuus kaikista maksupistetapahtumista

Verkkokauppamaksujen osuus kuluttajien kertaluontoisista maksuista vuosina 2019 ja 2022

Verkkokauppamaksut käyttötarkoituksen mukaan euroalueella vuosina 2019 ja 2022

Latauslista