Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
435 kuviota

Koronakriisin odotetaan jättävän suurimmat talousvauriot köyhimpiin maihin

SDR:ien kanavoinnin kautta lisäresursseja hauraiden maiden käyttöön

Työkustannusindeksi noussut erityisesti palvelusektorin kontakti-intensiivisillä aloilla

Yhdysvaltain työmarkkinat elpyneet nopeasti

Yksittäiset alaerät selittävät pääosan Yhdysvaltojen inflaation kiihtymisestä

Kuluttajainflaatio korkealla, pohjavaikutukset ulottuvat alkuvuoteen 2022

Euroopan keskuspankin uuden rahapolitiikan strategian inflaatiotavoite

Suorien sijoitusten kanta Venäjällä 1Q2021, mrd. USD

Markkinahintaisella bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurimmat taloudet vuonna 2020 sekä miljonäärien lukumäärä suhteessa talouden kokoon näissä maissa

Lyhytkestoinen työttömyys palautunut koronaa edeltävälle tasolle

Avoimia työpaikkoja enemmän kaikissa ammattipääluokissa kuin koronaa edeltävänä aikana

Beveridge-käyrässä siirtymä ylöspäin

NAWRU:n koronaa edeltävä alasuuntainen kehitys on taittunut

Työmarkkinakehityksessä rakennetyöttömyyttä nostavia ja laskevia vaikutuksia

Latauslista