Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
4 kuvio kuviota

Teollisuuden ostamiin kotimaisiin välituotteisiin sisältyvät palkat nousivat tuntuvasti vuosina 2008 ja 2009

Teollisuuden suhteellinen kannattavuus oli pitkään heikko

Työn suhteellisen hinnan ennustetaan nousevan Suomessa

Kustannuskilpailukyvyn ennustetaan heikkenevän

Latauslista