Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
14 kuvio kuviota

Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot

Suomen rahoitusvarallisuus 30.6.2020, 11 mrd. euroa

Eri toimijoiden roolit rahapolitiikan päätöksenteossa euroalueella

Arvopaperiostojen ja luotto-operaatioiden vaikutuskanavat

Latauslista