Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
3 kuvio kuviota

Hiilidioksidipäästöt bruttoviennissä ja bruttotuonnissa vuonna 2015

Suurimmat hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat talousalueet maailmanlaajuisesti ja osuus maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä 2018

Ulkomaisen arvonlisäyksen osuus bruttoviennistä

Latauslista