Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
602 kuviota

Venäläisten kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot

Venäjän BKT:n ennustettu kehitys helmi- ja syyskuussa 2022

Valtionlainojen riskilisät verrattuna Saksaan ovat nousseet

Pitkät reaalikorot ovat nousseet tämän vuoden aikana niin euroalueella kuin Yhdysvalloissa

Lyhyen koron ja odotetun 10-vuotisen valtionlainan koron liikkeet selittyvät pääasiassa talouden muilla sokeilla kuin EKP:n yllättävillä toimilla

Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä alkoi Yhdysvalloissa euroaluetta aiemmin

Markkinaperusteiset inflaatio-odotukset euroalueella ja Yhdysvalloissa

Korko-optioista laskettu yön yli -€STR-koron odotettu ura ja jakauma

Reaalikorot ovat nousseet euroalueella ja Yhdysvalloissa

Pankkien antolainauskorot ovat nousseet rahapolitiikan kiristyttyä

Talouskehityksen yllätyksellisyys on näkynyt viime aikojen ennusteissa isoina ennustevirheinä

Ensi vuoden inflaatioon liittyvä epävarmuus kasvanut keväästä lähtien

Nopean inflaation jakson odotetaan jatkuvan aikaisemmin luultua pidempään

Markkinaperusteiset inflaatio-odotukset lähellä 2:ta prosenttia

Sopimuspalkkojen nousuvauhti on toistaiseksi pysynyt melko maltillisena

Inflaatiota kiihdyttää nyt muukin kuin energian hinta

Finanssipolitiikan kestävyyden riskit olivat kasvaneet selvästi jo ennen energiakriisiä

Euroalueen talous ehti ylittää koronapandemiaa edeltäneen tason

Latauslista