Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
21 kuvio kuviota

Ravintolatuki on koettu yleistä yritystukea hyödyllisemmäksi

Noin kolmasosa yleistä yritystukea saaneesta yrityksestä on hyötynyt siitä paljon

Kaikki tukia saaneet yritykset eivät välttämättä ole olleet tukien tarpeessa

Tuet pääosin menneet kannattaville yrityksille

Varsinkin vastikkeettomat yritystuet olleet suosittuja

Maksukykyongelmien hoitamiseen ei kovin usein haettu lisärahoitusta pankista

Kassavarojen riittävyys on suurin ongelma palvelualoilla

Latauslista