Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
504 kuviota

Ruoan hinnan nousu on ollut huomattavinta alhaisen tulotason maissa

Globaali ruoan hintaindeksi nousi maaliskuussa 2022 historiallisen korkealle

Energian hinnannousu kiihdyttää inflaatiota

Työllisyysaste heikkenee suhdannetilanteen vanavedessä

Yksityinen kulutus vauhditti kasvua toisella neljänneksellä

Käteismaksujen hyväksymisessä koetut kuluttajien ongelmat

Käteisen saatavuuden heikentyminen Suomessa

Käteisen automaattinostot Nordean korteilla koronakaudella vuoteen 2019 verrattuna ja Suomen Pankin käteisen liikkeeseenlaskun vuosimuutos, %

Kuormitetun lainanhoitorasitteen pääsääntöisen ylärajan ylittävien lainojen osuus kaikista uusista asuntolainoista seutukunnittain.

Arvioitu kuormitetun lainanhoitorasitteen jakauma (painotettu uusien asuntolainojen koolla)

Inflaatio on pysynyt poikkeuksellisen nopeana

12 kk euribor jaettuna keskimääräiseen korko-odotukseen seuraavan 12 kk aikana (12 kk €STR-koronvaihtosopimus) ja riskilisään

Markkinoiden odotus €STR-korosta 22.7.2022

Etenkin ulkoisen kysynnän voimakas heikkeneminen supistaa tuotantoa kotimaassa

Inflaatio kiihtyy merkittävästi 2022–2023 ja hidastuu 2024

Kustannuskilpailukykyyn ei ennusteta suuria muutoksia ennustevuosina

Tukevaa kasvua eri palkkaindikaattoreissa läpi ennustejakson 2022–2024

Tarjonnan pullonkaulat ja korkeat raaka-aineiden hinnat kiihdyttävät inflaatiota

Latauslista