Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
240 kuviota

Eurosetelistön kasvu Suomessa ja BKT-kasvu

Kotimaisten sektoreiden käteisvarat rahoitustilinpidossa

Setelistön liikkeeseenlasku Suomesta: todellinen ja EKP-avaimen mukaan

Käteisnostot ja korttimaksut eräillä käteismaksualoilla

Kotitalouksien säästäminen ja käteissäästäminen

Euroseteleiden liikkeeseenlaskun vuosimuutos Suomessa

Euroseteleiden liikkeeseenlaskun vuosimuutos euroalueella

Liikkeeseen laskettu setelistö Suomessa ja euroalueella

Setelistön nettotilaukset ja automaattinostojen vuosimuutos

Pandemian aikana menot kansainväliseen yhteistyöhön kasvattivat Suomen menoja

Ensitulon tili on ollut ylijäämäinen pitkään

Matkailupalveluiden tase supistui pandemian vaikutuksesta tasapainoon

Palvelukauppa supistui huomattavasti heti vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Vienti- ja tuontihinnat ovat vuonna 2021 kohonneet poikkeuksellisen korkealle

Koronapandemia ei pääosin näytä jättäneen pysyviä jälkiä ulkomaankauppaan

Kauppataseen ylijäämä on vahvistunut

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvattaa niiden riskinsietokykyä

Voimakkaasti velkaantuneillakin on merkittävää taloudellista liikkumavaraa

Latauslista