Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
82 kuviota

Rahapolitiikan operaatiot euroalueella 2014–2021

Rahapolitiikkakorot euroalueella 1998 – 2021

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI), euroalue, 1998N1–2021N2

Reaalinen tasapainokorko euroalueella 2005–2021

Julkisen talouden odotetaan säilyvän alijäämäisenä lähivuosina

Alhainen korkotaso pitää julkisen velan korkomenot pieninä

Julkinen velka on kasvanut useiden vuosikymmenten ajan, velkojen maakohtaiset erot suuret

Markkinat odottavat euroalueen inflaation asettuvan pidemmällä aikavälillä 1,5–2,5 prosentin haarukkaan

Yksittäiset alaerät selittävät pääosan euroalueen ja Yhdysvaltojen inflaation kiihtymisestä

Pohjainflaatio kiihtynyt poikkeuksellisen voimakkaasti Yhdysvalloissa, euroalueella vastaavaa kehitystä ei ole havaittavissa

Latauslista