Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
281 kuviota

Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvattaa riskejä

Uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat pidentyneet Suomessa

Uudet asuntolainat lainanottajan kokonaisvelkaantumisen mukaan

Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus kasvanut pitkään

Kiinteistösijoitusten tuotot positiivisia, mutta tuottoerot eri segmenttien välillä suuria

Asuntojen hintojen nousu nopeutui vuonna 2021 edellisistä vuosista

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan eri korkotasoilla

Toimialakohtainen kehitys Helsingin pörssissä on eriytynyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Suomalaisten pankkien varainhankinta ei kallistunut sodan puhjettua

Energia- ja raaka-ainefutuurien hintojen voimakkaat liikkeet ovat lisänneet alan yritysten likviditeettitarpeita

Kotimaisten yritysten markkinavarainhankinnan hinta on noussut vuoden 2022 aikana

Lyhytaikaisten yrityslainojen voimakkaiden muutosten vuoksi yrityslainakannan kasvu oli pääosan vuodesta 2021 verrattain heikkoa

Pankit ovat edelleen keskeisin yritysrahoituksen lähde kotimaassa

Suuremmat yritykset maksavat pankkilainoistaan pienempää korkoa

Korkoerot pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen ja muiden yritysten välillä ovat kasvaneet

Kotimaisten yritysten kannattavuus oli elpynyt pandemiasta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan eri korkotasoilla

Uudet asuntolainat lainanottajan lainanhoitorasituksen mukaan

Latauslista