Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
55 kuviota

Pandemian aikana menot kansainväliseen yhteistyöhön kasvattivat Suomen menoja

Ensitulon tili on ollut ylijäämäinen pitkään

Matkailupalveluiden tase supistui pandemian vaikutuksesta tasapainoon

Palvelukauppa supistui huomattavasti heti vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Vienti- ja tuontihinnat ovat vuonna 2021 kohonneet poikkeuksellisen korkealle

Koronapandemia ei pääosin näytä jättäneen pysyviä jälkiä ulkomaankauppaan

Kauppataseen ylijäämä on vahvistunut

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvattaa niiden riskinsietokykyä

Voimakkaasti velkaantuneillakin on merkittävää taloudellista liikkumavaraa

Korkomenojen osuus voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien tuloista on laskenut huomattavasti

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien rahoitusvarallisuus suhteessa velkoihin on melko vähäistä

Velkavipu ja korkotason alhaisuus auttoivat nettovarallisuuden kasvattamisessa 2010-luvulla

Voimakkaasti velkaantuneet negatiivisen nettovarallisuuden kotitaloudet yleensä pieni- tai keskituloisia

Voimakkaasti velkaantuneiden varallisuus ylittää selvästi niiden velat

Voimakkaasti velkaantuneista suurin osa kuuluu kotitalouksien bruttovarallisuudeltaan varakkaimpiin kymmenyksiin

Asunto-osakeyhtiölainoja on eniten suurituloisimmilla

Kuvio 3. Voimakkaasti velkaantuneet kotitaloudet painottuneet suuri- ja keskituloisiin

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien osuus kasvanut hiukan viime vuosina

Latauslista