Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
163 kuviota

Öljy- ja kaasusektori on kannatellut Venäjän kokonaistuotantoa

Venäjän raakaöljylle on löytynyt uusia markkinoita Aasiasta

Euroalueen julkisen talouden vaje ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Euroalueen yön yli -koronvaihtosopimuksista johdetut odotukset lyhyen markkinakoron tasosta

Kuluttajaluottamus matelee pohjamudissa

Hinta-palkkakierteen synnyn pelkistetty mekanismi

Euroalueen palkkaindikaattoreiden kehitys (neljännesvuositiedot).

Esimerkki järjestelmäriskin synnystä

Lainakasvun ja BLS:n korrelaatiot ovat pääasiassa kutistuneet yli ajan

Luotonanto-olosuhteet ja lainakasvu pääosin negatiivisesti korreloituneita

Investointilainakysyntä on vähentynyt laaja-alaisesti tänä vuonna

Luotonanto-olosuhteet edeltävät ajallisesti investointeja

BLS-muuttujat edeltävät talouden luottamuksen käänteitä

Luotonanto-olosuhteiden korrelaatiot BKT:n kanssa ovat kutistuneet

Korrelaatio talouskasvun kanssa on suurinta pienillä viipeillä

BKT-kasvulla ja BLS-muuttujilla on selvä yhteys

Korrelaatio toteutuneen ja odotetun luottopolitiikan välillä on heikentynyt

Lainakysyntä on heikentynyt Suomessa euroaluetta laajemmin viime aikoina

Latauslista