Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
44 kuviota

Etenkin ulkoisen kysynnän voimakas heikkeneminen supistaa tuotantoa kotimaassa

Inflaatio kiihtyy merkittävästi 2022–2023 ja hidastuu 2024

Kustannuskilpailukykyyn ei ennusteta suuria muutoksia ennustevuosina

Tukevaa kasvua eri palkkaindikaattoreissa läpi ennustejakson 2022–2024

Tarjonnan pullonkaulat ja korkeat raaka-aineiden hinnat kiihdyttävät inflaatiota

Työtunteja tehdään edelleen vähemmän kuin ennen pandemiaa

Työllisyys pysyy hyvänä, vaikka sota heikentää työmarkkinoita

Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen pienenee vielä tänä vuonna

Julkisyhteisöjen alijäämä jää suuremmaksi kuin ennen koronakriisiä

Vaihtotaseen ylijäämä sulaa ennustejaksolla

Kotitaloudet paikkaavat ostovoiman heikkenemistä purkamalla säästöjään

Sota jättää pitkäaikaisen jäljen Suomen vientikysyntään

Laskelmassa syvenevä kriisi ajaa Suomen taantumaan

Latauslista