Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
561 kuviota

Kansainvälisen kaupan kasvu

Inflaatio globaalisti ja eri maaryhmissä

Suurimpien talouksien BKT:n kasvu

Maailmantalouden ja eri maaryhmien BKT:n kasvu

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot suhteessa bkt:hen ovat jääneet EU:ssa jälkeen Yhdysvalloista

Euroalueen investoinnit ovat kehittyneet heikosti liikennevälineitä lukuun ottamatta

Tuottavuus työtuntia kohti on muutamissa euromaissa lähellä Yhdysvaltain tasoa

Viimeaikainen tuottavuuskehitys ollut selvästi heikompaa Euroopassa kuin Yhdysvalloissa

Sekä teollisuuden että palveluiden tuottavuuskehitys on heikentynyt

Kotitalouksien reaalipalkat laskeneet yritysten reaalisia yksikkötyökustannuksia voimakkaammin

Euroalueen keskipitkän ajan inflaatio-odotukset tasaantuneet

Euroalueen inflaatio hidastunut erityisesti energian ja teollisuustuotteiden hintojen laskun vuoksi

Rahapolitiikan kiristyminen on välittynyt rahoituskustannuksiin

Tehtyjen työtuntien määrä kasvanut palvelualoilla ja julkisella sektorilla

Yksityinen kulutus ja investoinnit kehittyneet vaisusti vuoden 2019 jälkeen

Koron ja kasvuvauhdin erotus euroalueen suurimmissa talouksissa vuosina 1994–2024

Julkisen velan kehitys euroalueen suurimmissa talouksissa vuosina 2003–2023

Saksan, Ranskan, Espanjan ja Italian julkisen sektorin rakenteellinen alijäämä vuosina 2019–2023, % BKT:stä

Latauslista