Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
345 kuviota

Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) notkahtaa taantumassa

Bruttokansantuotteen kasvu nollan tuntumassa

Teollisuustuotanto valituilla aloilla Venäjällä

Korkokatteen tasapainotason reaalinen kehitys eri skenaarioissa

Pankkitoiminta Suomessa, korkokatteen kehitys lähimenneisyydessä, nimellinen (inflaatiokorjaamaton) indeksi

Inflaatio eri hintakäsitteillä on poikennut viime aikoina toisistaan tavanomaista enemmän

Tilinpidon mukainen keskiansio palkansaajaa/työllistä kohden, sininen/vihreä käyrä ja tuntia kohden, punainen käyrä

Ansiotasoindeksi viittaa tilinpidon keskituntiansioita syvempään ostovoiman heikentymiseen

Reaalipalkat, kansantalouden tilinpidon mukainen keskituntiansio jaettuna yksityisen kulutuksen deflaattorilla

Kotitalouksien ostovoiman kehitys edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot eli ostovoima

Kehittyvien talouksien velka valikoiduille velkojille

EKP:n arvopaperiomistukset ja luotot pankeille ovat alkaneet vähetä

EKP on nostanut korkoja ripeästi, mutta lyhyet rahamarkkinakorot eivät ole yhtä korkeat kuin vuonna 2000

Suomen Pankin omistusosuus valtion velkakirjojen markkina-arvosta

Latauslista