Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
12 kuviota

Ruoan hinnan nousu on ollut huomattavinta alhaisen tulotason maissa

Globaali ruoan hintaindeksi nousi maaliskuussa 2022 historiallisen korkealle

Energian hinnannousu kiihdyttää inflaatiota

Työllisyysaste heikkenee suhdannetilanteen vanavedessä

Yksityinen kulutus vauhditti kasvua toisella neljänneksellä

Käteismaksujen hyväksymisessä koetut kuluttajien ongelmat

Käteisen saatavuuden heikentyminen Suomessa

Käteisen automaattinostot Nordean korteilla koronakaudella vuoteen 2019 verrattuna ja Suomen Pankin käteisen liikkeeseenlaskun vuosimuutos, %

Kuormitetun lainanhoitorasitteen pääsääntöisen ylärajan ylittävien lainojen osuus kaikista uusista asuntolainoista seutukunnittain.

Arvioitu kuormitetun lainanhoitorasitteen jakauma (painotettu uusien asuntolainojen koolla)

Latauslista