Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
244 kuviota

Pankkien varainhankintaprofiileissa on eroja

Yritystalletusten osuus kasvoi pandemian aikana erityisesti suurimmilla pankeilla

Noin puolet kotimaisten pankkien varainhankinnasta on markkinavarainhankintaa

Suomalaisten pankkien maksuvalmius on parantunut viime vuosina

Pohjoismaisten pankkien vakuudettomien velkakirjojen luottoriskilisät nousivat maaliskuussa vähemmän kuin muilla eurooppalaisilla pankeilla

Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus ylittää selkeästi vakavaraisuusvaatimukset

Asuntomarkkinoiden riskit voivat välittyä maasta toiseen

Asuntokaupan hiipuminen vähentää uutta asuntolainanantoa

Pohjoismaisilla pankeilla runsaasti kiinteistövakuudellista lainanantoa

Rakennusalan luottamus heikentynyt, asuntoja valmistuu yhä paljon

Asuntoinvestointien suhdannevaihtelut suurempia kuin koko talouden

Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa lähellä keskimääräistä tasoa

Hinnanmuutokset suurempia pääkaupunkiseudulla kuin muualla

Kuuttajien heikko luottamus talouteen vähentää asunnonostoaikeita

Korkojen nousu vaikuttaa asuntomarkkinoiden kautta talouteen ja rahoitusjärjestelmään

Asuntojen hinnat kääntyivät korkojen noustessa laajasti laskuun

Euroopan pankkien vakavaraisuus on pysynyt vahvana kriiseistä huolimatta

Valtionlainojen tuottovaatimukset nousevat samaan tahtiin eri maissa

Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkean riskin yritysten luottoluokituksia on laskettu viimeisten vuosineljännesten aikana kasvavassa määrin

Eurooppalaisten korkean riskin yritysten jälleenrahoitustarpeet kasvavat vuodesta 2024 eteenpäin

Latauslista