Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
23 kuviota

Tehdasteollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset

Eri osatekijöiden vaikutus kilpailukyvyn kehitykseen

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa

Kiinteistöalan osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti kuluvana vuonna

Kiinteistöalan joukkolainojen tuottovaatimukset ovat kohonneet selvästi tänä vuonna

Valtaosa ruotsalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden velasta on kiinteäkorkoista

Pohjoismaiset pankit Euroopan kärjessä kiinteistövakuudellisissa lainoissa

Asuntolainakannat kasvavat aiempaa hitaammin

Asuinrakennusinvestoinnit kääntyneet Ruotsissa selvään laskuun

Ruotsissa odotetaan asuntohintojen laskevan lisää

Oslon ja Kööpenhaminan hintojen nousu päihittää Tukholman ja Helsingin

Asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun Pohjoismaissa

Öljy- ja kaasusektori on kannatellut Venäjän kokonaistuotantoa

Venäjän raakaöljylle on löytynyt uusia markkinoita Aasiasta

Euroalueen julkisen talouden vaje ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Euroalueen yön yli -koronvaihtosopimuksista johdetut odotukset lyhyen markkinakoron tasosta

Latauslista