Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
20 kuviota

Euroalueen pankkien vakavaraisuus 2007-2022Q3

Työllisyysaste notkahtaa tilapäisesti

Kuvio 4. Inflaatio hidastuu kuluvana vuonna

Riittämätön kysyntä on noussut suurimmaksi tuotannon esteeksi teollisuudessa

Talouskasvu heikkeni laaja-alaisesti loppuvuonna

Talous on lievässä taantumassa tänä vuonna

Sota romahdutti Ukrainan bruttokansantuotteen vuoden 2000 tasolle, tuleva kehitys hyvin epävarmaa

Kuinka moneen IMF:n johtokuntakeskusteluun kirjoitimme politiikkakannat?

Myynti-ilmoitukset lisääntyneet, vuokrailmoituksiakin runsaasti

Pääkaupunkiseudun kerrostaloyksiöt halvetuneet eniten

Asuntojen hinnoissa jyrkin käänne pääkaupunkiseudulla

Venäläisten turismin vähentyminen on vähentänyt viime vuosina myös 100 euron seteleiden tuontia Suomeen

50 euron setelin nettotilaukset Suomessa

Eri euroseteleiden kumulatiivinen liikkeeseenlasku Suomessa

Eurokäteisen määrä Suomen kansantaloudessa ja Suomesta ulkomaille siirtynyt käteinen Tilastokeskuksen Rahoitustilinpidon mukaan 2022Q2 asti

Setelistön liikkeeseenlaskun kasvuvauhti (laskennallinen ja aito)

Todellisen liikkeeseenlaskun ja rahoitustilinpidossa käytetyn EKP:n pääoma-avaimen (CSM) mukaisen liikkeeseenlaskun kehitys Suomessa

Nimellinen kauppapainotettu valuuttakurssi heikkenee voimakkaasti Turkissa ja Argentiinassa

Työllisyysodotukset ovat heikentyneet laajasti eri toimialoilla

Latauslista