Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
388 kuviota

Tehdasteollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset nousivat vuonna 2023

Suhteellisen työn hinnan lasku on kompensoinut työn tuottavuuden heikkoa kehitystä

Kustannuskilpailukyky heikkeni vuonna 2023

Suomalaisen työn hinta suhteessa vertailumaihin on palautunut kohti 2000-luvun alun tasoja

Komissio ennustaa Suomen kustannuskilpailukyvyn pysyvän lähes ennallaan

Ulkomaisten pankkien osuus koko pankkisektorin lainakannasta on supistunut

Vaihtoehtoja asettaa muuttuva lisäpääomavaatimus neutraalissa suhdannetilanteessa

Epäsuotuisat tapahtumakulut, jotka voisivat toteutuessaan vakavimmillaan uhata Suomen rahoitusjärjestelmän vakautta

Pienet riskilisät kertovat sijoittajien luottamuksesta valtioiden velanhoitokykyyn Pohjoismaissa

Lunastukset kiinteistörahastoista suurempia kuin uudet sijoitukset

Pohjoismaisilla pankeilla runsaasti kiinteistövakuudellistalainanantoa

Ammattimaisten sijoittajien merkitys asuntotuotannossakasvoi kymmenen viime vuoden aikana

Kiinteistösijoitusmarkkinat kasvoivat voimakkaasti alhaisten korkojen oloissa

Latauslista