Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
160 kuviota

Rahapolitiikan kiristymisen vaikutus BKT:n vuosikasvuun

Rahapolitiikan kiristymisen vaikutus inflaatioon

Riskitön yön yli -korko (€STR), 2 vuoden riskitön korko ja korko-odotukset

Euroalueen BKT ei ole saavuttamassa aikaisempaa kasvutrendiään

Kasvu- ja pk-yritysten rahoitus EU:ssa merkittävästi Yhdysvaltoja vähäisempää

Uusi vuosittainen oman pääoman ehtoinen rahoitus kasvu- ja pk-yrityksille EU:ssa ja Yhdysvalloissa (mrd. EUR).

Yritykset EU:ssa riippuvaisempia pankkilainoista Yhdysvaltoihin verrattuna

Pankkilainojen ja yritysten joukkovelkakirjalainojen osuus yritysten ulkoisesta rahoituksesta EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Riskipääomasijoitukset suhteessa bruttokansantuotteeseen kehittyneet suotuisasti

Vuosittaisten riskipääomasijoitusten (venture capital) summa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Jäsenmaiden välillä merkittäviä eroja kotitalouksien sijoitusasteessa

Kotitalouksien suorat sijoitukset. Kotitalouksien omistamien osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen summa jaettuna kotitalouksien omistamien listattujen osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, käteisen ja talletusten summalla.

Markkinaperusteisen rahoituksen osuus yritysten rahoituksesta pysynyt vakaana EU:ssa

Markkinaperusteisen rahoituksen osuus. Rahoitusalan ulkopuolisten yritysten joukkovelkakirjalainojen ja listattujen osakkeiden summa suhteessa yritysten joukkovelkakirjalainojen, listattujen osakkeiden ja pankkilainojen summaan.

Työllisyysasteen lasku jää vähäiseksi

Vain julkinen kulutus ja nettovienti ovat kasvaneet

Talous alkaa toipua vuoden loppupuolella

Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema ja vaihtotase Suomessa vuosina 2008–2022

Kotitalouksien varallisuuden mediaani

Kotitalouksien omistamat listatut osakkeet Suomessa desiileittäin

Kotitalouksien asuntovarallisuus Suomessa desiileittäin

Pankin käyttelytileilleen maksamien korkojen ja talletusten kasvun yhteys

Latauslista