Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
134 kuviota

Kotitalouksien ostovoima vahvistuu edelleen lähivuosina

Kotitalouksien ostovoima vahvistui vuoden 2023 aikana

Reaalipalkat alkoivat Suomessa nousta vuoden 2023 alussa, aiemmin kuin euroalueella keskimäärin

Keskituntiansiot ovat nousseet Suomessa lähes samaa vauhtia muun euroalueen kanssa

Nimellisansioiden nousuvauhti pysyy hidastumisesta huolimatta vahvana

Veronkorotusten inflaatiota kiihdyttävät vaikutukset ovat voimakkaimmillaan vuonna 2025

Talouskasvu elpyy yksityisen kulutuksen ja investointien ansiosta

Latauslista