Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
51 kuvio kuviota

Asuntoveloissa suhteessa tuloihin eroja alueiden välillä

Pohjoismaissa mobiililaajakaistaliittymiä on enemmän kuin asukkaita

Suomi toisena EU:n digitalisaatiota mittaavassa indeksissä

Suomessa sähköinen pankkiasiointi yleisempää kuin monissa muissa euromaissa

Monissa maissa pankkikonttoreita on Suomeen verrattuna moninkertainen määrä suhteessa asukkaisiin

Moni pohjoismainen pankki pyörittää toimintaansa paljon muita tehokkaammin

Asuntojen hinnat nousseet kasvukeskuksissa, laskeneet muualla

Kotitaloudet velkaantuvat ja kuluttavat runsaasti tuloihinsa nähden

Latauslista