Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
61 kuvio kuviota

Teollisuus ei kannattele työn tuottavuuden kasvua entiseen tapaan

Teollisuuden pääomavaltaistuminen on ollut Suomessa hidasta finanssikriisin jälkeen

Suomen T&K-menojen kehitys on jäänyt jälkeen muista EU-maista

Investoinnit ja nimelliset asuntojen hinnat huipputasoilla

Asuntorakentaminen keskeinen tekijä talouden suhdanteissa

Tarjontapuolen pullonkaulat yhä suurempi rajoite rakennussektorilla

Kyselytietojen mukaan työvoimapula suurin yksittäinen rakennustuotantoa rajoittava tekijä tällä hetkellä

Työikäinen väestö kasvaa pääkaupunkiseudulla ja lisää kysyntää

Latauslista