Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
32 kuvio kuviota

Tuotannollinen investointiaste ei ole toipunut entiselleen

Epävarmuudella on merkittävä vaikutus investointeihin

Uusien asuntolainojen keskikorot ovat pysyneet alhaisina

Uusien yrityslainojen keskikorot ovat keskimäärin hieman korkeammat kuin muualla euroalueella

Latauslista