Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
43 kuviota

Kotitaloudet ovat velkaantuneet etenkin noususuhdanteissa

Kotitalouksien säästämisen kohdentuminen pääomaan ja rahoitusvarallisuuteen

Kotitalouksien vähäinen säästäminen on yhteydessä kulutusluottokannan kasvuun

Kotitalouksien varallisuusasema on vahvistunut suurten hallussapitovoittojen myötä

Kotitalouslainojen kannan kasvu hidastuu, kun tulokehitys vaimenee ja korkotaso nousee

Kotitalouslainojen kasvu painottuu lähivuosina aiempaa enemmän kulutusluottoihin

Kotitalouksien velkaantuminen tasaantuu lähivuosina, kun asuntomarkkinat viilenevät

Liikevaihdon odotettu muutos ja liikevaihto-odotusten keskihajonta

Tuotantoketjujen häiriöt ovat enimmäkseen korjattavissa

Sodasta johtuva investointivauhdin hidastuminen jää maltilliseksi

Harvassa yrityksessä aineettomat investoinnit jäävät suunniteltua vähäisemmiksi

Euroopan komissio ennustaa suhteellisen työn hinnan kääntyvän laskuun

Suhteelliset vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset ovat pysyneet korona-aikana lähes ennallaan

Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde on heikentynyt pitkään

Työn tuottavuudella on ollut viime vuosina suuri merkitys kustannuskilpailukyvylle

Teollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset ovat yhä laskeneet

Latauslista