Siirry sisältöön

Rahoitusvakaus

Suomen Pankki ylläpitää rahoitusvakautta Suomessa. Se arvioi rahoitusjärjestelmän riskejä, tuottaa rahoitustilastoja ja osallistuu makrovakauspolitiikkaan. Makrovakauspolitiikan välineillä torjutaan rahoituskriisejä, vahvistetaan rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä ja varmistetaan edellytykset yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle. Rahoituksen tehokas välittyminen tukee kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Rahoitusvakaus -osion artikkelit ja analyysit käsittelevät velkaa, luottoa, markkinoiden muutoksia, riskejä ja kriisejä sekä monia muita teeman aiheita.

Vakausarvio: Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä

Korona ei ole horjuttanut Suomen rahoitusjärjestelmän toimintakykyä. Huolta herättää kuitenkin kotitalouksien pitkään kasvanut velkaantuneisuus, joka voi uhata Suomen kykyä selvitä tulevista talouskriiseistä.
Lue lisää

Latauslista