Artikkelin sisältö

Maailmantalouden kasvua kannatelleet BRICS-maat (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) ovat vastatuulessa. Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä talous supistuu ja Etelä-Afrikan talouskehitys on vaimeaa. Tässä joukossa 1,3 miljardin asukkaan Intia erottuu edukseen. Intian talouden kasvuvauhti on voimistumassa ja oli Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ennusteen mukaan 7,3 % vuonna 2015. IMF ennustaa Intian kasvun kiihtyvän vuosikymmenen loppuun mennessä lähelle 8:aa prosenttia, mikä vahvistaa maan asemaa maailman nopeimmin kasvavana suurena taloutena.

Markkinahintaisella BKT:llä mitattuna Intia on maailman seitsemänneksi suurin ja ostovoimakorjatulla BKT:llä mitattuna maailman kolmanneksi suurin talous. Elintasoltaan Intia on kuitenkin kaukana jäljessä esimerkiksi Kiinasta, jossa ostovoimakorjattu asukaskohtainen BKT on lähes nelinkertainen verrattuna Intiaan.Ostovoimakorjattu asukaskohtainen BKT oli IMF:n arvion mukaan vuonna 2015 Intiassa noin 6 200 dollaria ja Kiinassa noin 24 000 dollaria. Intian talouden luvut on laskettu budjettivuosille. Budjettivuosi on huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun.

Kuvio 1

Intia on hyötynyt merkittävästi öljyn hinnan laskusta. Hinnan aleneminen on vahvistanut maan vaihtotasetta ja julkisen sektorin tasapainoa sekä hillinnyt inflaation kiihtymistä. Lisäksi talouspolitiikan toimet mm. kilpailun esteiden poistamiseksi ja rahapolitiikan uskottavuuden vahvistamiseksi ovat lisänneet luottamusta Intian tulevaisuuteen. Investointien ja kotimaisen kysynnän odotetaan nopeuttavan kasvua.

Kiinan markkinoiden turbulenssi on vaikuttanut Intiaan maltillisesti. Intia on raaka-aineiden nettotuoja, eikä se ole voimakkaasti riippuvainen Kiinan tuonnista. Lisäksi makrotaloudellisen tilanteen vahvistuminen on suojannut Intiaa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden heilahtelujen lisääntymiseltä.

Kuvio 2

Nopeampi kasvu vaatisi rakenneuudistuksia

Intia on edelleen köyhä talous, jossa maataloussektorin merkitys on suuri. Intian väestöstä 21 % – eli 275 miljoonaa ihmistä – elää köyhyysrajanMaailmanpankin määritelmä vuodelta 2011 on 1,9 Yhdysvaltain dollaria/päivä. alapuolella. Maataloussektorin osuus Intian BKT:stä on noin 20 %, ja sektori työllistää puolet Intian työvoimasta.

Jos maatalouden tuottavuutta lisättäisiin ja työvoimaa siirtyisi paremman tuottavuuden tehdasteollisuuteen ja rakentamiseen, Intian talouden kasvua olisi mahdollista nopeuttaa.

Talouden rakenteellinen muutos vaatisi kuitenkin merkittäviä uudistuksia. Keskeisiä ovat köyhyyden vähentäminen ja koulutus- ja terveyspalveluiden parantaminen. Kasvua rajoittavat esimerkiksi infrastruktuurin pullonkaulat, maaomaisuuden hallinnan haasteet, työ- ja hyödykemarkkinoiden jäykkyydet sekä yritysten heikko toimintaympäristö.

Toukokuussa 2014 Intiassa tuli valtaan pääministeri Modi, joka on aloittanut merkittävän uudistusohjelman. Monilta osin uudistusten toimeenpano on kuitenkin ollut hidasta.

Riskit varjostavat kasvunäkymiä

Vaikka Intian kasvuennusteet ovat vahvoja, arvioitua heikomman kehityksen riskit ovat merkittäviä. Etenkin ympäröivän maailmantalouden heikkeneminen, viennin kasvun hidastuminen ja pääomavirtojen kääntyminen maasta pois vaikeuttaisivat Intian investointien rahoitusta sekä hankaloittaisivat vaihtotase- ja budjettitilannetta.

Sisäisesti suurimmat riskit liittyvät rahoitussektoriin sekä talouden uudistusten toimeenpanoon. Intian yrityssektori on velkaantunut, ja etenkin julkisen sektorin omistamien pankkien (76 % Intian pankkisektorista) taseet ovat heikentyneet. Pankkisektorin riskien noteeraaminen, pankkien pääomittaminen ja hallinnon uudistukset ovat tärkeitä, jotta taataan pankkien kyky rahoittaa kasvulle kriittisiä investointeja.

Toisena sisäisenä riskinä on hallituspuolueen kyky viedä uudistusohjelmaa eteenpäin ja purkaa kasvua rajoittavia talouden rakenteita.

Huolimatta kohtalaisen vakaista kasvunäkymistä, Intian kehitys on vielä kaukana Kiinan kasvutarinasta.

Lähteet:

IMF (2016) India – Selected Issues.

IMF (2016) India – Staff Report for the 2016 Article IV Consultation.

Mohan – Kapur (2015) Pressing the Indian Growth Accelerator: Policy Imperatives. IMF Working Paper 15/53.

World Bank (2016) Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency.

World Bank (2015) India Development Update, Fiscal Policy for Equitable Growth.

 

Takaisin ylös