Lyhyesti sanottuna

Talouskasvu pysyy nollan tuntumassa tänä vuonna

Hinnat ovat nousseet nopeasti, ja asuntolainojen hoitaminen vie entistä suuremman osan kotitalouksien tuloista. Koko vuoden 2023 kulutus jää hieman edellisvuotista pienemmäksi, vaikka kotitalouksien ostovoima onkin jo vähitellen elpymässä. Kun korot nousevat, yritysten investoinnit vähenevät ja asuinrakentaminen hyytyy. Inflaatio kuitenkin hidastuu vähitellen, mikä vahvistaa edelleen kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusta. Suomen talous ei kasva tänä vuonna, mutta vuonna 2024 kasvu käynnistyy jälleen. Työllisyys on pysynyt talouden valopilkkuna.

Kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen jää taakse, kun palkat, eläkkeet ja sosiaalituet kasvavat nopeasti, ja inflaatio puolestaan hidastuu. Sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat laskeneet vuoden 2023 alkupuolella, ja Euroopan keskuspankin kevään aikana jatkunut korkojen nosto alkaa vähitellen jarruttaa myös muiden hintojen nousua. 

Kotitalouksien kulutus elpyy vuoden 2023 aikana kasvuun, vaikka heikon alkuvuoden vuoksi koko vuoden kulutus jääkin hieman edellisvuotista pienemmäksi. Korkomenot vievät nyt entistä suuremman osan sellaisten kotitalouksien tuloista, joilla on velkaa. Osaa kotitalouksista on kuitenkin auttanut se, että ne ovat pystyneet kattamaan kallistuneita elämisen kustannuksia käyttämällä esimerkiksi koronapandemian aikana kertyneitä säästöjään. 

Kotitalouksia on tukenut vahvasti se, että uusia töitä on ollut tarjolla ja oma työpaikka on säilynyt monilla, vaikka taloustilanne on ollut joillekin yrityksille vaikea. Yritykset haluavat pitää kiinni työntekijöistään tilanteessa, jossa monen yrityksen on vaikea löytää riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä.

Kuvio 1.

Kun korot ovat nousseet ja talousnäkymät olleet epävarmoja, ovat yritykset puolestaan harkinneet tarkasti investointejaan. Varsinkin uusia asuntoja rakennetaan aikaisempaa selvästi vähemmän. Yritykset ovat varovaisia muissakin investointipäätöksissään. Myös Suomen vienti polkee tänä vuonna paikallaan, sillä talouskasvu on heikkoa Suomen tärkeimmissä vientimaissa. 

Taistelu inflaatiota vastaan ei ole vielä ohi, joten kotitalouksien ja yritysten lainakorot pysyvät toistaiseksi totuttua korkeampina. Korkeat korot jarruttavat talouskasvua vielä lähivuosien ajan, mutta talouden taantuma jää silti lyhytaikaiseksi. Talous alkaa jälleen kasvaa ensi vuonna, jolloin talouskasvulle antavat vauhtia sekä yksityinen kulutus että viennin elpyminen. 

Julkiset menot pysyvät lähivuosina tuloja suurempina, ja tätä vajetta paikataan ottamalla lisää velkaa. Hoito- ja hoivamenot kasvavat vuosi vuodelta, kun väestö ikääntyy. Lisää menoja aiheuttavat mm. hävittäjähankinnat ja muu kriiseihin varautuminen. Valtion korkomenotkin ovat kasvaneet korkojen nousun vuoksi, ja vuonna 2023 aloittaneet uudet hyvinvointialueet tarvitsevat valtiolta lisää rahaa menojensa kattamiseksi.

SIIRRY LUKEMAAN KOKO ARTIKKELI