Blogi

Blogi: EKP lähtee tiiviimmin mukaan uudistamaan viitekorkoja

Joonas Koukkunen
Kirjoittaja
Päädiileri

Euroalueen viitekorkojen kehittämistyössä on tapahtunut viime aikoina paljon: euriboreja hallinnoiva EMMI (Euroopan money market institution) ilmoitti keväällä, että suunniteltua euriborkorkojen uudistusta ei voida toteuttaa sellaisenaan. Syyskuun 21. päivä EKP tiedotti vuorostaan alkavansa kehittää vakuudettomille yön yli -markkinoille uutta viitekorkoa. Samana päivänä EKP ilmoitti myös perustavansa yhdessä muiden viranomaisten kanssa uuden työryhmän, jonka tehtävänä on antaa suositus euroalueelle sopivasta riskittömästä viitekorosta.

Euriborkorkojen kehittämistyössä EMMI:n tavoitteena on päivittää euribor ajan tasalle EU:n viitekorkolain ja kansainvälisten suositusten kanssa. Suosituksien mukaisesti tavoitteena on uudistaa euriborin laskentatapa arviopohjaisesta toteutuneisiin rahamarkkinalainoihin perustuvaksi. EMMI ilmoitti kuitenkin kattavien testausten jälkeen toukokuussa, ettei euriboruudistusta voida toteuttaa suunnitellulla tavalla. EMMI:n arvion perusteella koron ominaisuudet, kuten taso ja päivävaihtelu, muuttuivat liiaksi uudistuksen toteutumisen ennakkoehtoihin nähden. Uutena vaihtoehtona EMMI pohtii nyt ns. hybridiratkaisua, jossa rahamarkkinalainoja täydennetään tarvittaessa muulla soveltuvalla markkinainformaatiolla. EMMI:n julkaiseman alustavan aikataulun mukaan sidosryhmiä konsultoitaisiin uudesta laskentatavasta vuoden 2018 jälkipuoliskolla ennen uuden laskentatavan käyttöönottoa. EMMI painottaa loppuraportissaan, että euriborien julkaisu jatkuu ennallaan, kunnes uusi laskentatapa on käytössä.

Myös EKP on ottanut uuden askeleen viitekorkojen uudistamisessa ilmoittaen tuoreeltaan aikovansa kehittää oman viitekoron vakuudettomille ja euromääräisille yön yli -markkinoille. Tällä hetkellä tärkein euroalueen yön yli -korko on eonia, jonka hallinnoija on EMMIEKP:n on eoniassa mukana puhtaasti teknisenä laskennat hoitavana osapuolena.. Uuden viitekoron tarkoituksena on täydentää nykyisten viitekorkojen tarjontaa ja turvata viitekorkojen saatavuus tarvittaessa. Yön yli -korko viittaa nimensä mukaisesti lainoihin, jotka erääntyvät heti seuraavana päivänä. Toisin sanoen EKP:n suunnittelemaa korkoa ei tulla julkaisemaan pidemmille laina-ajoille, kuten esimerkiksi euriboria.

EKP:n suunnittelema viitekorko tulee perustumaan vuonna 2016 alkaneeseen rahamarkkinatilastointiin. Tällä hetkellä raportoijia on 52 euroalueen isointa pankkia, ja lähitulevaisuudessa tarkoituksena on laajentaa raportointia vähintään kolmeen isoimpaan pankkiin jokaisesta maasta. EKP ei ole vielä tarkkaan määritellyt tapaa, jolla korko tullaan näiden tilastojen pohjalta laskemaan. Määrittelytyö etenee kuitenkin vauhdilla, sillä jo vuoden 2018 aikana on tarkoitus saada ehdotus menetelmästä markkinaosapuolten kommenteille. Viitekorkoprojekti kokonaisuudessaan on tavoitteena saada tuotantoon ennen vuotta 2020, eli reilussa kahdessa vuodessa.

Yön yli -korot eivät ole rahoitusmaailman ulkopuolella yhtä tunnettuja kuin euriborit, joihin moni suomalainenkin on sitonut asuntolainansa.  Silti yön yli -korot ovat rahoitusmarkkinoille hyvin tärkeitä. Yön yli -korkoja käytetään johdannaissopimuksissa ja arvon määrityksissä vastaavissa määrin kuin euriborejakin. Keskuspankin näkökulmasta yön yli -viitekorot ovat avainasemassa rahapolitiikan toimeenpanossa lyhyiden korkojen ohjaamisessa.

Taulukko.

EKP:n suunnittelema yön yli -korko ja euroalueen nykyiset kriittiset rahamarkkinoiden viitekorot

Lähde: EMMI, EKP.
  Eonia Euribor EKP:n suunnittelema yön yli -korko
Käyttöönotto Toiminnassa Toiminnassa Vuoteen 2020 mennessä
Laina-ajat Yön yli Yhdestä viikosta 12 kuukauteen Yön yli
Koron pohjana käytettävät tilastot Vapaaehtoisten paneelipankkien toteutuneet transaktiot Vapaaehtoisten paneelipankkien arviot korkotasoista Toteutuneet transaktiot, jotka perustuvat lakisääteiseen raportointiin (MMSR)
Hallinnoija EMMI EMMI EKP
Vakuudellinen Ei Ei Ei
Laskentametodologia Painotettu keskikorko Keskimmäisistä havainnoista laskettu keskikorko Metodologia ei vielä päätetty

 

 

Uuden viitekoron suunnittelun lisäksi EKP tiedotti olevansa mukana muiden viranomaisten (FSMA, ESMA ja Euroopan komissio) kanssa perustamassa uutta viitekorkotyöryhmää. Työryhmän tehtävänä on antaa suosituksensa riskittömästä yön yli -korosta, jota voitaisiin tulevaisuudessa tarvittaessa käyttää vaihtoehtona nykyisille viitekoroille. Osana tätä työtä on selvittää, olisiko riskitön yön yli -korko yleisesti ottaen parempi joihinkin sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa nyt käyttöön on vakiintunut pidempi viitekorko.

Verrattuna EKP:n valmistelutyöhön koskien uutta yön yli -korkoa, perustettu työryhmä tulee tutkimaan laajemmin erilaisia korkovaihtoehtoja ja siirtymistä vaihtoehtoisiin korkoihin. Vastaavanlaisia työryhmiä on perustettu myös muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Japanissa. Muissa maissa annetut suositusviitekorot ovat olleet sekä vakuudettomia että vakuudellisia korkoja. EKP tulee olemaan perustettavassa ryhmässä mukana, mutta vetovastuu jätetään liikepankeille, eli viitekorkojen pääkäyttäjille.

Takaisin ylös