Blogi

Blogi: Kuinka paljon Suomessa on seteleitä?

Jussi Kangas
Kirjoittaja
Neuvonantaja

Eurokäteinen liikkuu vapaasti maiden rajojen yli. Suomen Pankin liikkeeseen laskemia seteleitä päätyy ulkomaille ja vastaavasti Suomeen kulkeutuu euroalueen muiden keskuspankkien liikkeeseen laskemia seteleitä.

Käteisen liikkuvuuden vuoksi tarkkoja lukuja seteleiden lukumäärästä saakin vain siitä, paljonko euroseteleitä on yhteensä käytössä maailmalla. Nämä luvut löytyvät EKP:n nettisivuilta

Yksittäisessä euromaassa käytössä olevien seteleiden lukumäärää ei siis tiedetä tarkasti. Setelisarjan vähittäinen vaihto uudistettuihin seteleihin antaa kuitenkin mahdollisuuden arvioida seteleiden määrää myös maittain. Käytössä olevien setelien määrästä saadaan arvio laskemalla:

1) kuinka paljon uuden sarjan seteleitä on otettu käyttöön, eli laskettu liikkeeseen keskuspankista, ja

2) jakamalla se uuden setelisarjan osuudella käytössä.

Uuden sarjan osuus saadaan ottamalla riittävän iso ja satunnainen otos käytössä olevista seteleistä – esimerkiksi laskemalla kaupan kassan vitosista, kuinka moni niistä on uutta setelisarjaa.

Alla kuviossa 1 on tarkasteltu viiden ja kymmenen euron setelien lukumäärää Suomessa. Viiden euron seteleitä alettiin vaihtaa uuteen sarjaan toukokuussa 2013 ja kymppejä syyskuussa 2014.

Edellä kuvatulla tavalla laskettuna Suomessa on käytössä noin 10 miljoona vitosta ja seitsemän miljoonaa kymppiä (kts. kuvio 1). Tuloksessa näkyvät normaalit kausivaihtelut: pääsiäinen, kesäsesonki ja varsinkin joulu. Joulun ajaksi tarvitaan käyttöön noin miljoona vitosta ja miljoona kymppiä lisää.

Kuvio 1

Laskelman perusteella voi siis sanoa, että Suomessa jokaisella henkilöllä on keskimäärin kaksi viiden euron seteliä ja puolitoista kymmenen euron seteliä. 

Suomen Pankin liikkeeseen laskema viiden euron setelikanta oli vuoden 2016 lopussa noin 17 miljoonaa kappaletta. Suomesta on siten euroaikana – vuoden 2002 alusta viime vuoden loppuun – mennyt nettovirtana ulos noin 7 miljoonaa vitosta. Kympeillä virta on puolestaan ollut Suomeen päin yhteensä noin 13 miljoonaa seteliä, eli Suomen Pankki on vastaanottanut 6 miljoonaa kympin seteliä enemmän kuin lähettänyt kiertoon.

Mielenkiintoista on, että vanhan sarjan viiden ja kymmenen euron seteleitä on molempia poistettu käytöstä enemmän kuin uuden sarjan seteleitä on otettu käyttöön. Tästä voidaan arvioida, että Suomessa on nyt käytössä viiden ja kymmenen euron seteleitä noin viidennes vähemmän kuin vuonna 2013.

Vaihtorahana käytetään lähinnä pieniä seteleitä, joten kymppien ja vitosten lukumäärän voi olettaa kuvaavan, miten suosittua käteisen käyttö on maksuvälineenä. Tämän perusteella käteisen käyttö olisi vähentynyt Suomessa noin 20 % neljän vuoden aikana. Samansuuntaisia ja -suuruisia arvioita on saatu myös seteliautomaateista tehtyjen nostojen tilastoista.

Euromaiden uudessa setelisarjassa julkaistaan seuraavaksi 50 euron seteli. Uusi viisikymppinen otetaan käyttöön 4.4.2017.
Takaisin ylös