Blogi

Blogi: Maailmantalouden kasvu juurtuu syvemmälle

Olli-Pekka Lehmussaari
Kirjoittaja
Johtava neuvonantaja

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on vastikään julkaissut uuden maailmantalouden kasvuennusteen. IMF maalaa myönteisen kuvan maailmantalouden kasvunäkymistä. Monen heiveröisen vuoden jälkeen usko kasvun piristymiseen on vahvistunut. Muutos parempaan alkoi jo vuoden 2016 loppupuolella ja kasvuvauhdit kiihtyivät vuoden 2017 alkupuolella.

Vielä viime vuonna kasvu oli hitainta sitten finanssikriisin mutta nyt IMF ennakoi maailmantalouden kasvun yltävän reiluun 3,5 prosenttiin kuluvana vuonna ja kiihtyvän vielä hienoisesti ensi vuonna. Piristynyt kasvu heijastaa mm. investointien ja kaupan vauhdittumista sekä kuluttajien että yritysten vahvistuvaa luottamusta talousnäkymiin. Vaikka kasvu on tuntuvaa, on hyvä muistaa, että ennen finanssikriisiä maailmantalouden kasvu oli keskimäärin runsaat 4 prosenttia.

Ennusteen laadinnan taustalla on monta haastetta. Yhdysvaltojen uuden hallinnon talouspolitiikkaan liittyy paljon epävarmuutta, erityisesti finanssipolitiikan mitoituksessa. Nyt, toisin kuin viime keväänä, IMF olettaa ennusteessaan Yhdysvaltojen finanssipolitiikan pysyvän neutraalina kuluvana vuonna. Rahapolitiikan uskotaan asteittain normalisoituvan. Raakaöljyn tynnyrihintojen arvioidaan kieppuvan 50 dollarin tuntumassa.  

IMF korostaa, että kasvunäkymät eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin epäyhtenäisiä. Aasian nousevissa ja kehittyvissä maissa kasvu on noin 6,5 prosentin luokkaa. Kiina ja Intia ovat merkittäviä kasvun moottoreita. Noin 37 prosentilla maailman väestöstä on koti näissä maissa.

Kiinan kasvukontribuutio maailmantalouden kasvuun on noin kolmannes, eli enemmän kuin kaikkien kehittyneiden maiden kasvukontribuutiot yhteensä. IMF:n mukaan Kiinan talous kasvaa 6,8 prosenttia kuluvana vuonna. Kasvua on tukenut Kiinan hallituksen harjoittama talouspolitiikka ja kova luotonannon kasvu. Kiinan väestön ikääntyminen heikentää kuitenkin kasvuedellytyksiä pidemmällä aikavälillä.

IMF tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman maailman talouskehitykseen analyysissä, joka arvioi eri maiden henkeä kohti laskettujen tulojen kehitystä. Myönteistä on, että nousevat ja kehittyvät maat ovat ottaneet kiinni kehittyneitä maita. Henkeä kohti lasketut tulot ovat kasvaneet nousevissa ja kehittyvissä maissa keskimäärin kolmen prosentin luokkaa, kun vastaava luku kehittyneissä maissa on 1,7 prosenttia. Keskiarvot kuitenkin peittävät alleen sen, että joillakin alueilla henkeä kohden lasketut tulot ovat pudonneet. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa reilulla 40 prosentilla väestöstä henkeä kohden lasketut tulot alenevat.

IMF arvioi myös, että usean melko mitäänsanomattoman vuoden jälkeen myös maailmankaupan kasvu kohentuu tänä ja ensi vuonna. IMF ennakoi maailmankaupan kasvavan 4,2 prosenttia tänä vuonna ja noin 4 prosenttia ensi vuonna. Vuosina 1999–2008 maailmankauppa kasvoi keskimäärin reilut 6,6 prosenttia.

Yhdysvaltojen talousennuste on kutakuinkin sama kuin viime keväänä. IMF arvioi, että tänä vuonna talouskasvu kipuaa 2,2 prosenttiin ja ensi vuonna 2,3 prosenttiin. Kehitys heijastaa suotuisia rahoitusoloja sekä vankkaa yritysten ja kuluttajien luottamusta.

Euroalueen kasvunäkymiä on korjattu reippaasti ylöspäin. IMF ennustaa kaikkien euromaiden kasvavan kuluvana ja ensi vuonna. Alueen kasvu yltää reiluun 2 prosenttiin vuonna 2017. Kasvu saa voimaa kevyistä rahoitusoloista ja maailmantalouden vakaasta kasvusta. Iso-Britannian kasvunäkymiä on reivattu alaspäin 1,7 prosenttiin vuodelle 2017.  

Latinalaisen Amerikan valopilkku on Brasilia, jonka talouden muutaman vuoden kestänyt jyrkkä syöksykierre on kääntynyt. IMF ennakoi Brasilian talouden kasvavan reilut puoli prosenttia kuluvana vuonna. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Meksikon kasvunäkymiä on päivitetty ylöspäin viime keväästä reiluun 2 prosenttiin huolimatta Meksikon ja Yhdysvaltojen välille syntyneistä kauppapoliittisista näkemyseroista.

Maailmantalouden kasvuun liittyy monia uhkakuvia. IMF on huolissaan erityisesti Kiinan velkavetoiseen kasvuun liittyvistä vakausongelmista. Kiinan talouden kasvu nojaa vaarallisen paljon nopeaan luottojen kasvuun.  Myös sisäänpäin kääntyneen politiikan suosion kasvu voi hidastaa maailmankaupan kehitystä ja vahingoittaa eritoten köyhimpien maiden elintasoa. IMF:n tärkein viesti koskee maailmantalouden avoimuuden merkitystä hyvinvoinnin kasvattamisessa.

IMF korostaa, että herkät muutokset pääoman liikkeissä voivat syöstä hauraita nousevia talouksia ongelmiin. IMF karsastaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamiseen kohdistuvia paineita, erityisesti Yhdysvalloissa.

Takaisin ylös