Blogi

IMF ennustaa vahvistuvaa kasvua nouseville ja kehittyville talouksille

Henna Karhapää
Kirjoittaja
Vanhempi ekonomisti

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on juuri julkaissut uuden maailmantalouden ennusteensa. Laaja-alainen globaali noususuhdanne on jatkunut vahvana myönteisen luottamusilmapiirin, keveiden rahoitusolojen ja elvyttävän talouspolitiikan tukemana. Investointi-into on ollut reipasta erityisesti kehittyneissä talouksissa ja alkanut elpymään myös raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa nousevissa talouksissa. Maailmankaupan kasvu on viimein vauhdittunut usean vaimean vuoden jälkeen.

Suotuisten olosuhteiden vallitessa IMF odottaa maailmantalouden kasvavan tänä ja ensi vuonna lähes 4 prosentin vauhdilla. Nousevien ja kehittyvien talouksien maajoukolle IMF ennustaa vahvistuvia kasvulukemia. Tänä vuonna kasvuvauhdin odotetaan nousevan 4,9 prosenttiin ja kiihtyvän vielä 5,1 prosenttiin ensi vuonna. Merkittävä osuus, noin ¾-osaa, maailmantalouden kasvusta tulee näistä talouksista. Nousevien ja kehittyvien talouksien maajoukko on kuitenkin hajanainen ja talouden näkymät vaihtelevat maittain ja alueittain (ks. Kuvio 1).

 

Kuvio 1

Aasian kehittyvät taloudet ovat edelleen vahvoja kasvuvetureita ja kasvavat IMF:n ennusteiden mukaan noin 6 ½ prosentin vauhdilla vuosina 2018–2019. Näiden lukemien tasoilla ovat odotukset Kiinankin kasvusta maan navigoidessa kohti kestävämpää ja enemmän yksityiseen kulutukseen ja palvelusektoriin painottuvaa kasvumallia. Intiassa kasvu on voimistumassa tänä vuonna yli 7 prosenttiin ja asteittain kohti 8 prosenttia, kun rakenneuudistukset parantavat talouden kasvupotentiaalia ja kannustavat investointeihin.

Myötätuulta on myös Euroopan kehittyvissä maissa, vaikkakin IMF odottaa talouskasvun hiipuvan viime vuoden tarmokkaasta lähes 6 prosentista lähemmäksi 4 prosenttia vuosina 2018 ja 2019. Euroalueen talouden vahva vire on ollut piristysruiske Euroopan kehittyvien maiden ulkoiselle kysynnälle. Turkissa ja Puolassa, alueen selkeästi suurimmissa talouksissa, talouspolitiikka on selkeästi kasvua tukevaa. Euroopan naapurissa Venäjällä vuosien 2015–2016 taantuma on taittunut, mutta IMF:n odotukset lähivuosien kasvusta ovat vaimeat, noin 1 ½ prosentin tienoilla.

IMF ennustaa Latinalaisen Amerikan jatkavan vähittäistä elpymistä lähivuosina 2-3 prosentin välimaastossa. Raaka-ainehintojen noususuunta vuoden 2016 pohjilta on edesauttanut alueen monien talouksien tilannetta. Brasilia palasi viime vuonna kasvu-uralle syvän taantuman päättyessä. Kasvunäkymät kuluvalle ja tulevalle vuodelle ovat 2 prosentin yläpuolella yksityisen kulutuksen ja investointien elpyessä. Meksikon talouden näkymät ovat parantuneet ja IMF odottaa maan kasvun kohentuvan vähitellen kohti 3 prosenttia naapurimaan Yhdysvaltojen vahvan vedon vanavedessä ja kotimaisten rakenteellisten uudistusten tukiessa näkymiä. Epävarmuudet liittyen NAFTA-neuvotteluihin lisäävät kuitenkin riskejä.

Saharan etelänpuolisen Afrikan maiden talouskehitys on ollut kahtiajakoista. Öljyä vievät maat ajautuivat ongelmiin muutama vuosi sitten öljyn hinnan alamäen seurauksena ja myös muissa raaka-aineita tuottavissa maissa talous yski. Taloudessa muuhun toimintaan keskittyvien Afrikan maiden kasvu on kuitenkin edennyt tasaisen suotuisasti noin 6 prosentin tasolla. Kokonaisuudessaan IMF odottaa alueen talouskasvun kohentuvan viime vuoden alle 3 prosentista noin 3 ½ prosentin hujakoille tänä ja ensi vuonna. 2020-luvun alkupuolen näkymät ovat vielä aavistuksen suotuisammalla 4 prosentin tasolla.

IMF:n kasvuennusteet Lähi-idälle ja Pohjois-Afrikalle vuosille 2018–2019 ovat noin 3 ½ prosentin lukemissa. Öljyn hinnan viimeaikainen nousu on helpottanut öljyntuottajamaiden oloja, mutta tarve julkisen talouden sopeutumiseen, yleinen turvallisuustilanne ja kasvun rakenteelliset esteet verottavat monen alueen talouden näkymiä. Saudi-Arabian BKT supistui viime vuonna OPEC:in tuotantoleikkausten rasittamana. IMF odottaa kuitenkin kasvun virkoavan tänä ja ensi vuonna kohti 2 prosenttia.

Odotus nousevien ja kehittyvien talouksien noin 5 prosentin kasvusta ei kohdistu vain lähivuosiin, vaan IMF arvioi saman vauhdin jatkuvan myös 2020-luvun alkupuolelle tultaessa. Keskipitkän ajan näkymissä raaka-aineita tuottavien maiden elpymisen jatkuminen sekä Intian vahvat kasvunäkymät tasapainottavat Kiinan asteittain hiipuvan kasvun vaikutusta. Odotetut kasvuluvut eivät kuitenkaan ole yhtä reippaat kuin mihin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä totuttiin ja lisäksi IMF arvioi kasvuennusteiden riskien olevan kallellaan alasuuntaan. IMF:n kevätkokousten pääviestiä mukaillen, maailmantalouden suotuisa suhdanne tarjoaisi otollisen tilaisuuden toteuttaa rakenneuudistuksia ja muita politiikkatoimia kasvupotentiaalin vahvistamiseksi ja talouden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Muuten noususuhdanne voi jäädä lyhyeksi.  

Kuvio 2
Takaisin ylös