Blogi

Asiaa taloudesta modernilla twistillä

Mari Hienonen
Kirjoittaja
Ryhmäpäällikkö, verkkoviestintä

Suomen Pankin uudistunut vuosikertomus julkaistiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa verkkosivustona kolmella kielellä. Uudistuksen tavoitteena oli tarjota lukijoilleen selkeä ajankuva pankin toiminnasta ja vallitsevasta taloustilanteesta. Tämä kaikki tehtiin sekä perinteitä vaalien ja jatkuvuus huomioiden että monimuotoisesti ja saavutettavasti.

Perinteisesti Suomen Pankin vuosikertomuksen valmistelutyö on työllistänyt vuosittain pankin jokaista osastoa ylintä johtoa myöten. Pankin menneen, nykyisen ja tulevan tiivistäminen yhteen on ollut vuosittainen urakka, toisille pakkopulla ja toisille kunniatehtävä, joka on toistunut vuodesta toiseen hyvin samanlaisena. Suurimpana muutoksena vuosikertomusprosessissa on ollut tähän mennessä vuonna 2015 tapahtunut siirtyminen pdf-muotoiseen verkkodokumenttiin painetun kirjan sijasta.

Suomen Pankin päärakennus

Kuva 1: Suomen Pankin vuosikertomus on toteutettu sähköisenä vuodesta 2015.

Uudistusprosessi aloitettiin viime vuoden kesäkuussa. Keskustelimme muutoksesta sisäisesti ja toimme konkreettisesti esiin, miltä verkkovuosikertomus voisi näyttää ja mitä lisäarvoa se voisi tuoda. Saimmekin matkan varrella tärkeää evästystä tulevaa uudistusta varten muun muassa jatkuvuuden näkökulmasta.

Verkkovuosikertomuksen etusivu

Kuva 2: Verkkovuosikertomus toteutettiin huomioiden sidosryhmien tarpeet.

Sain itse mahdollisuuden seurata uudistusta aitiopaikalta, sillä oman tiimini tehtävänä oli hoitaa uudistus alusta loppuun. Toki hyödynsimme myös osaavien kumppanien ammattitaitoa. Kumppanit auttoivat meitä muun muassa teknisen alustan rakentamisessa, video- ja kuvamateriaalin tuottamisessa ja tekstien editoinnissa. Kaiken kaikkiaan urakka työllisti lukuisia asiantuntijoita pankin sisällä liki 10 kuukauden ajan.

Yhteenvedot tiivistävät sisällön

Kuva 3: Yhteenvedot tiivistivät jokaisen osion sisällön.

Miksi vuosikertomus vietiin verkkoon?

Siirsimme vuosikertomuksen verkkoon monista syistä. Halusimme kertoa asioistamme laaja-alaisemmin, ymmärrettävämmin ja ympäri vuotta. Toisaalta olemme saaneet muun muassa Omnibus -kuluttajatutkimuksen kautta selville, että tehtäviämme ei tiedetä ja halusimme kertoa toiminnastamme läpinäkyvästi ja selkeästi. Rikastimme lukukokemusta muun muassa tarjoamalla avainlukuja yksinkertaistettuina graafeina, yhteenvetoja, lukuaika-arvioituja tekstejä kiireiselle lukijalle ja pääjohtajan videotervehdyksen videoiden kautta mieluiten asiaan perehtyjälle. Tarjoamme myös pdf-muotoista vuosikertomusta kaipaavalle mahdollisuuden nauttia vuosikertomus perinteiseen tyyliin.

Avainluvut

Kuva 4: Avainlukugraafit tarjoavat nopean pääsyn faktojen lähteelle.

Mitä uudistuksella tavoitellaan?

Olemme vakuuttuneita siitä, että verkkovuosikertomus tuo lisäarvoa sekä meille itsellemme että lukijalle. Vuosikertomusuudistukselle asetettiin neljä tavoitetta.

  • Helpompi, monipuolisempi ja visuaalisempi lukukokemus helpottaa asioiden omaksumista.

Toteutus on dynaaminen ja se on jaettu selkeisiin osioihin yhteenvetoineen helpottaaksemme lukukokemusta. Myös avainluvut on visualisoitu ja osioiden visualisointiin kiinnitettiin huomiota.

  • Verkkovuosikertomus mahdollistaa tarkemman analytiikan ja paljastaa asiat, joihin on tärkeää panostaa tai olla panostamatta.

Kerätyn statistiikan avulla voimme selvittää luetuimmat sisällöt ja käytetyt reitit tiedon lähteille.

  • Sisältöjen helppo jaettavuus ja löydettävyys varmistavat toiminnan läpinäkyvyyden.

Verkkovuosikertomuksen sisällöt tuovat Suomen Pankin toiminnan osana yhteiskuntaa paremmin esiin. Haluamme, että löydymme helposti verkosta ja että vuosikertomuksen eri osioita voi jakaa vaivattomasti vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Haluamme kertoa johdonmukaisesti Suomen Pankin toiminnasta, tehtävistä ja roolista osana suomalaista yhteiskuntaa.

  • Ekologisella vuosikertomusratkaisulla säästetään resursseja.

Verkkovuosikertomus poistaa paino- ja logistiikkakustannukset. Myös vakioitu toimitusprosessi ja sisältöjen pohjat ja ohjeet jäävät valmiiksi seuraavia vuosia varten ja nopeuttavat sisältöjen tuottamista jatkossa. Myös kirjoittajamäärää on saatu vähennettyä aiemmista vuosista.

Sisällöt jaoteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi

Kuva 5: Vuosikertomuksen sisällöt on jaoteltu selkeiksi asiakokonaisuuksiksi.

Vuosikertomus on parhaimmillaan organisaation käyntikortti

Vaikka vuosikertomus ei olekaan se yrityksen raflaavin tietoaineisto, niin uskon sen olevan parhaimmillaan organisaation käyntikortti, jonka kautta saa parhaiten nopean yleiskuvan toiminnasta. Toivon että meidän uudistunut käyntikorttimme toisi keskuspankin ja sille tärkeät asiat edes hieman lähemmäs sidosryhmiemme elämää.

Tutustu Suomen Pankin vuoden 2018 vuosikertomukseen https://vuosikertomus.suomenpankki.fi/.

Mari Hienonen
Kirjoittaja Mari
Hienonen

Ryhmäpäällikkö, verkkoviestintä

etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Takaisin ylös