Blogi

Digitaaliset kanavat suuressa roolissa lainojen myynnissä kotitalouksille

Tatu Räsänen
Kirjoittaja
Digitalisaatioekonomisti

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, ja yhä useampi palvelu on siirtynyt kivijalasta verkkoon. Digitaaliset innovaatiot vaikuttavat rahoituksen välityksen toimintamalleihin, toimijakenttään ja rooleihin, kun yhä useammin lainan voi neuvotella ja sopimuksen allekirjoittaa ilman konttorissa asiointia. Samalla rahoituksen myynti on laajentunut erinäisille alustoille, kuten verkkokauppoihin ja kilpailutussivustoille.

Suomen Pankki pyrkii seuraamaan ja ylläpitämään kokonaiskuvaa luotonannon kehityksestä sekä toimijakentän ja toimintojen roolien muutoksesta. Osana tätä seurantaa toteutettiin kesällä 2021 kyselytutkimus kaikille Suomessa toimiville luottolaitoksille ja luottolaitosten sivuliikkeille rahoituksen digitaalisten ja kolmansien osapuolien kanavien käytön yleisyyden tutkimiseksi. Lisäksi kartoitettiin automatisoituun lainapäätökseen perustuvan luotonmyönnön yleisyyttä.

 

Digitaalisten kanavien käyttö yleisintä vakuudettomien kulutusluottojen myynnissä

Kuvio 1.

Kyselyn perusteella digitaalisten kanavienDigitaalisella palvelukanavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä sähköisiä palvelukanavia, joissa asiakas ei asioi konttorissa eikä asiakasneuvoja asiakkaan luona. Toisin sanoen digitaalisesti lainaa voi hakea esimerkiksi verkko- tai mobiilipankin kautta, mutta ei kuitenkaan postitse. Digitaalisesti käydyksi lainaneuvotteluksi luetaan esimerkiksi verkko- tai puhelinneuvottelut. Digitaalisesti allekirjoitetuksi lainasopimukseksi katsotaan esimerkiksi verkko- tai mobiilipankissa allekirjoitettu lainasopimus. käyttö oli yleisintä vakuudettomien kulutusluottojen myynnissä (kts. kuvio 1). Myös asuntolainoissa ja vakuudellisissa kulutusluotoissa digitaalisten kanavien käyttö oli aktiivista lainahakemuksen lähettämisestä lainaneuvottelun käymiseen. Korkeaa digitaalisesti käytyjen lainaneuvottelujen n. 70–80 %:n osuutta voi selittää digitalisaatiokehityksen ohella myös koronapandemian puhkeamisesta seurannut vahva suositus etäasiointiin. Sen sijaan lainasopimus solmittiin vielä varsin usein konttorissa asioiden. Tulokset eivät kuitenkaan kerro, johtuuko konttorissa asiointi esimerkiksi asiakkaan tahdosta vai teknisten ratkaisujen puuttumisesta digitaalisesti tapahtuvaan asiointiin.

Pankit automatisoivat sisäisiä prosessejaan ja osa lainoista myönnetään niin, että päätöksen lainan myöntämisestä tekee tietokone. Tällaisella automatisoidulla lainapäätökselläAutomatisoidulla lainapäätöksellä tarkoitettiin kyselyssä lainapäätöstä, jossa robotti/kone toimii luottopäättäjänä. myönnetyt lainat painottuivat kyselyn perusteella vakuudettomiin kulutusluottoihin, joista noin 80 prosentissa hyödynnettiin automatisoitua lainapäätöstä. Kuitenkin myös asuntolainoissa on nähtävissä ensimmäisiä merkkejä automatisoidun lainapäätöksen hyödyntämisestä luotonmyönnössä.

Verkossa asioinnin yleistyminen laajentaa mahdollisuuksia lainan hakemiseen myös kolmansien osapuolien kanavista, kuten kilpailutussivustoilta tai verkkokauppa-alustoilta, joiden kautta asiakas ohjataan asioimaan pankin kanssa. Kyselyn mukaan valtaosa kotitalouksien lainahakemuksista tehtiin kuitenkin pankin omissa kanavissa. Poikkeuksen tähän tekivät vakuudettomat kulutusluotot, joissa myös kolmannen osapuolen kanavia käytettiin selvästi muita lainoja enemmän.

Kysytyt osuudet ovat kappalemääräisiä osuuksia vuonna 2020 myönnetyistä uusista lainoista Suomessa vakituisesti asuville kotitalousasiakkaille ja Suomeen rekisteröidyille yrityksille. Artikkelissa esiteltyjä aggregaattitason tuloksia ei ole painotettu vastaajien markkinaosuuksilla. Vaikka vastausten vertailukelpoisuudessa ja kysymysten tulkinnoissa vaikutti olevan pieniä erojaKyselyn vastauksissa havaittiin tiettyjä puutteita ja eroja, joiden myötä tuloksiin on hyvä suhtautua varovaisuudella. Vastausten kattavuus ei ollut kaikilla pankeilla yhtenevä kaikkien lainatuotteiden osalta. Aggregaattitasolla tarkasteltuna tulokset kuitenkin vaikuttavat antavan riittävän todenmukaisen kuvan tilanteesta, vaikka yksittäisten vastaajapankkien vastaukset eivät olisikaan suoraan vertailukelpoisia. vastaajien välillä, voidaan tulosten nähdä antavan riittävän kuvan tutkimusaiheesta.

Tulokset ovat tiettävästi ensimmäinen näkymä lainojen myynnin digitalisoitumiseen Suomessa. Aika näyttää, johtuiko digitaalisten kanavien suuri rooli kotitalouslainojen myynnissä koronapandemiasta vai onko taustalla pidempi digitaalisten kanavien yleistymistrendi.

Takaisin ylös