Blogi

Talousosaamisen kansainvälisiä kuulumisia

Anu Raijas
Kirjoittaja
Talousosaamisen neuvonantaja

OECD:n kansainvälinen talouskasvatusverkosto (OECD-INFE) piti kokouksensa huhtikuun viimeisellä viikolla. Verkoston sihteeristö väläytteli jo livekokouksen pitämistä Pariisissa, mutta kokous päädyttiin kuitenkin pitämään virtuaalisena. Otan tässä esille kokouksesta seikkoja, joista voisimme ottaa vinkkejä.

Talousosaamisen strategiat esillä

Euroopan komissio rahoittaa talousosaamisen kansallisen strategian kehittämistä ja toimeenpanoa. Viime vuonna rahoitusta saivat Itävalta ja Puola. Muita parhaillaan menossa olevia tai tänä vuonna aloittavia hankkeita on käynnissä muun muassa Kreikassa, Portugalissa ja Bulgariassa.

OECD-INFE kerää tällä hetkellä jäsenmaistaan tietoa näiden talousosaamisen toimista. Sen kiinnostuksen kohteena ovat talousosaamisen kansallisen strategian tilanne, koulujen talousopetus, toimet, joilla ehkäistään huijauksia ja pakolaisten talousopetus. Olen aika hyvin kartalla Suomessa tapahtuvasta toiminnasta, mutta otan oikein mielelläni vastaan tietoa näillä alueilla tapahtuvista toimista ja välitän sitä eteenpäin kansainväliselle verkostolle.

OECD-INFE:n lähivuosien toiminnan suuntaviivat

OECD-INFE perustaa lähivuosien toimintaansa kolmelle kehityskululle: digitalisaatioon, kestävään kehitykseen sekä taloudelliseen selviytymiskykyyn, haavoittuvuuteen ja syrjäytymiseen. Vuonna 2023 käynnistyy talousosaamisen ja kestävän rahoituksen työryhmä, vuonna 2024 riskeihin varautumisen ja vakuuttamisen talousosaaminen. Nämä uudet työryhmät ovat sisällöllisesti hyvin mielenkiintoisia ja osoittavat, että kansainvälinen talousosaamisverkosto on hyvin hereillä erityisesti finanssiympäristön muutoksista. 

Maaliskuussa kymmenennettä kertaa pidettyyn Global Money Weekiin osallistui tänä vuonna 110 maata. Myös Suomi oli mukana. Tapahtuma oli runsaasti esillä sosiaalisessa mediassa. Ensi vuoden Global Money Week pidetään 20.-26.3.2023 ja sen valmistelu aloitetaan syyskuussa.

Uusi talousosaamisen kysely

OECD-INFE:n piirissä ryhdytään keräämään uutta aineistoa 18–79-vuotiaan väestön talousosaamisesta. Talousosaamisen PISA-aineisto kerätään tänä vuonna, mutta tätä seuraavan kerran vasta vuosina 2028–2029. Tuolloin Suomen olisi hyvä olla mukana. Koska nuorten talousosaamisen mittaamiseen tulee näin pitkä väli, OECD-INFE tiedustelee jäsenmaiden halukkuutta tehdä oma nuorten talousosaamisen kysely. Tämän voisi ottaa meillä Suomessa pohdintaan. Kreikassa tehdään todennäköisesti OECD-INFE:n tukemana tänä vuonna nuorille talousosaamisen kysely, joten tähän olisi olemassa valmis sapluuna.

Digitaalisesta talousosaamisesta on OECD-INFE:ssä tekeillä kokonaan siihen keskittyvä kysely. Tätä kyselyä on työstetty jo jonkin aikaa. Siinä tutkitaan ihmisten talousosaamista, kun he käyttävät digitaalisia finanssipalveluita ja digiteknologiaa. Kyselyssä paneudutaan myös digiosaamiseen sekä digitaalisten finanssipalveluiden saavutettavuuteen ja käyttöön. Kysymyksiä kryptovaroista on niin ikään pohdittu mukaan otettavaksi.

Kokouksessa käsiteltiin raporttia ikäihmisten talousopetuksesta. Raportti käsittelee ikääntyvien talousopetuksen tarpeita ja toteuttamista. Tässä on mielestäni monia hyviä vinkkejä meille hyödynnettäväksi. Se tuo muun muassa esille ikäihmisten heterogeenisuuden, mikä on todella tärkeä huomio. Myös opetuksen oikea-aikaisuus (teachable moments) on ikäihmisillekin keskeistä. Tärkeitä taloutta ravisuttavia kohtia ikäihmisten elämässä ovat esimerkiksi eläkkeelle jääminen, parisuhde-ero, sairastuminen tai puolison kuolema. Raportti tarkastelee myös laajasti tekijöitä, jotka tekevät ikäihmisistä haavoittuvia talousasioidensa hoitamisessa. Talousopetuksen toteuttamisessa korostuu toimijoiden yhteistyö, talousopetuksen räätälöinti ja oikean kanavan valinta.

Kokous tarjosi taas tuhdin paketin talousosaamisen kansainvälisistä painotuksista. Olen niin onnellinen, että saan olla mukana tässä keskustelussa. Seuraava kokous järjestetään lokakuussa Wienissä. Toivottavasti silloin päästäisiin viimeinkin tapaamaan kasvotusten. Kahdenkeskisissä keskusteluissa saa varmasti vielä enemmän kotiin vietävää kuin näistä virtuaalitapahtumista.

Anu Raijas
Kirjoittaja Anu
Raijas

Talousosaamisen neuvonantaja

etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Takaisin ylös