Artikkelin sisältö

Ennusteessa riskejä molempiin suuntiin

Kasvu- ja inflaatioennusteiden epävarmuus on aiempaa suurempi, mutta nyt on myös ennustettua nopeamman kehityksen riskejä. Öljyn alhainen hinta ja pitkien korkojen mataluus voivat kiihdyttää maailmantalouden kasvua arvioitua enemmän. Lisäksi valuuttakurssien heikentyminen voi EU22-alueella ja Japanissa vauhdittaa kasvua ja inflaatiota ennustettua enemmän. Toisaalta hitaan inflaation pitkittyminen sekä se, että hinnat ja palkat eivät juuri jousta alaspäin, voisivat häiritä kasvua erityisesti EU22-alueella. Geopoliittiset riskit varjostavat edelleen näkymiä.

Suomen Pankin maaliskuun 2015 kansainvälisen talouden ennusteen raaka-aine-, korko- ja valuuttakurssioletukset pohjautuvat markkinaodotuksiin. Ennusteen riskit liittyvät sekä ennusteoletuksiin että näiden oletusten arvioituihin vaikutuksiin. Erityisesti öljyn tuleva hinta voi poiketa nykyisistä futuurihinnoista merkittävästikin. Vaikka öljyn kysynnän kasvu säilyisi vakaana, voivat odottamattomat muutokset tarjonnassa vaikuttaa öljyn hintaan. Myös odotukset pitkistä koroista ovat poikkeuksellisen alhaiset. Yhdysvaltojen 30 vuoden swapkorko on laskenut kesäkuusta 2014 noin 0,9 prosenttiyksikköä. Euroalueella lasku on ollut vielä suurempi, 1,4 prosenttiyksikköä. Maaliskuun puolivälissä euroalueen 30 vuoden swapkorko oli vain 0,9 %.

Kuvio

Ennusteoletusten kasvu- ja inflaatiovaikutuksiin liittyvät riskit ovat aiempaa moninaisempia. Nyt on myös ennustettua vahvemman kasvun riskejä. Öljyn alhainen hinta ja pitkien korkojen mataluus voivat kiihdyttää kehittyneiden maiden kasvua arvioitua enemmän. Pitkien korkojen alhaisuus voi myös nopeuttaa luottokannan kasvua nyt ennustettua enemmän. Tällöin mahdollinen investointien ja kulutuksen kasvun kiihtyminen nopeuttaisi todennäköisesti myös inflaatiota enemmän. Toisaalta geopoliittiset riskit varjostavat edelleen maailmantalouden näkymiä.

EU22-alueella ja Japanissa ennustettua nopeamman kasvun ja inflaation riskejä lisäävät euron ja jenin heikentymisen mahdolliset arvioitua voimakkaammat vaikutukset. Viennin ennustettua voimakkaampi ripeytyminen kiihdyttäisi investointeja ja talouskasvua. Myös tuontitavaroiden arvioitua voimakkaampi kallistuminen voisi nopeuttaa inflaatiota ennustettua enemmän EU22-alueella ja Japanissa.

Toisaalta hitaan inflaation pitkittyminen sekä se, että hinnat ja palkat eivät juuri jousta alaspäin, voivat häiritä ja vaimentaa reaalitalouden kasvua erityisesti EU22-alueella. Hitaan inflaation oloissa suhteellisten hintojen jouston sijaan joustoa voi syntyä talouden reaalipuolelta. Tästä syystä suhteellisten hintojen joustavuutta edistävien rakenneuudistusten toimeenpanon mahdollinen hidastuminen vaimean inflaation oloissa voi entisestään kasvattaa reaalitalouden sopeutumistarpeita EU22-alueella.

Ennusteessa oletetaan, että Kreikan tilanne ratkeaa suotuisalla tavalla ja ettei vuosina 2010 sekä 2011–2012 koetun kaltaisia tartuntavaikutuksia synny. Euroalueen taloudet ovat vahvempia kuin aiemmassa kriisivaiheessa, ja mm. Euroopan vakausmekanismin ja EKP:n rahapoliittisten suorien kauppojen myötä kriisien leviämistä estävä palomuuri on aiempaa vankempi. Mahdollisen uuden kriisiytymisen vaikutusten mittaluokkaa on kuitenkin hyvin vaikea arvioida. 

Kaiken kaikkiaan sekä kasvu- että inflaatioriskit ovat ennusteessa koko maailmantalouden tasolla kutakuinkin tasapainossa, mutta painottuvat EU22-alueella hieman arvioitua nopeamman kehityksen suuntaan. Öljyn alhaisen hinnan, pitkien korkojen mataluuden ja euron heikentymisen vaikutukset EU22-alueen kasvuun ja inflaatioon voivat mahdollisesti olla suuremmat kuin hitaaseen inflaatioon, hinta- ja palkkajäykkyysiin ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyvät arvioitua heikomman kehityksen riskit.

Takaisin ylös