Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2015–2017

Kesäkuu 2015

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT      
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan -1,3 -0,1 0,2 1,2 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -1,6 -1,4 -0,4 2,5 3,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti -0,7 -0,4 0,6 3,3 4,0
Yksityinen kulutus -0,6 -0,2 0,2 0,4 0,7
Julkinen kulutus 0,6 0,2 0,0 1,0 1,1
Yksityiset kiinteät investoinnit -7,3 -6,5 -2,5 2,7 2,2
Julkiset kiinteät investoinnit 4,0 0,6 2,6 1,0 1,2
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1  
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
BKT, määrän prosenttimuutos -1,3 -0,1 0,2 1,2 1,3
Nettovienti 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -1,3 -1,1 -0,1 0,9 1,0
Siitä: Kulutus -0,2 0,0 0,1 0,5 0,6
         Investoinnit -1,2 -1,1 -0,3 0,5 0,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,3 0,6 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT      
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta  
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 108,2 109,4 110,1 111,4 112,9
  2,5 1,1 0,6 1,2 1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 107,0 105,1 106,4 108,8 111,6
  -1,3 -1,8 1,3 2,3 2,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 104,7 102,9 103,8 106,2 108,8
  -0,8 -1,7 0,9 2,3 2,5
Yksityinen kulutus 108,8 110,4 111,1 112,4 113,9
  2,5 1,5 0,6 1,2 1,4
Julkinen kulutus 111,1 112,7 113,8 115,2 116,8
  2,4 1,4 1,0 1,2 1,4
Yksityiset kiinteät investoinnit 108,0 108,8 110,0 111,4 113,0
  1,3 0,8 1,1 1,2 1,5
Julkiset kiinteät investoinnit 108,9 109,5 110,2 111,8 113,5
  1,7 0,5 0,7 1,4 1,5
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 97,9 97,9 97,5 97,6 97,5
  0,5 0,0 -0,4 0,1 -0,1

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN    
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta  
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 201 995 204 015 205 719 210 753 216 314
  1,1 1,0 0,8 2,4 2,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79 386 76 888 77 568 81 357 86 292
  -2,9 -3,1 0,9 4,9 6,1
Kokonaistarjonta 281 381 280 903 283 288 292 110 302 606
  -0,1 -0,2 0,8 3,1 3,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 646 76 042 77 137 81 531 86 862
  -1,6 -2,1 1,4 5,7 6,5
Kulutus 161 330 163 650 165 072 168 024 171 691
  2,2 1,4 0,9 1,8 2,2
  Yksityinen kulutus 111 153 112 687 113 591 115 376 117 713
  1,9 1,4 0,8 1,6 2,0
  Julkinen kulutus 50 177 50 963 51 481 52 647 53 978
  3,1 1,6 1,0 2,3 2,5
Kiinteät investoinnit 42 712 40 810 40 629 42 094 43 593
  -4,0 -4,5 -0,4 3,6 3,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 34 306 32 312 31 855 33 103 34 352
  -6,1 -5,8 -1,4 3,9 3,8
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 406 8 498 8 774 8 992 9 241
  5,7 1,1 3,2 2,5 2,8
Varastojen muutos ja tilastovirhe -307 401 450 460 460
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 281 381 280 903 283 288 292 110 302 606
  -0,1 -0,2 0,8 3,1 3,6
Kotimainen kokonaiskysyntä 203 735 204 861 206 151 210 578 215 744
  0,5 0,6 0,6 2,1 2,5

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

 

5. HUOLTOTASE, % BKT:stä      
Käyvin hinnoin      
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,3 37,7 37,7 38,6 39,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,4 37,3 37,5 38,7 40,2
Kulutus 79,9 80,2 80,2 79,7 79,4
  Yksityinen kulutus 55,0 55,2 55,2 54,7 54,4
  Julkinen kulutus 24,8 25,0 25,0 25,0 25,0
Kiinteät investoinnit 21,1 20,0 19,7 20,0 20,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 17,0 15,8 15,5 15,7 15,9
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Varastojen muutos ja tilastovirhe -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kokonaiskysyntä 139,3 137,7 137,7 138,6 139,9
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,9 100,4 100,2 99,9 99,7

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. 

 

6. KESKEISET HINNAT      
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 120,4 121,8 122,0 123,2 125,0
  2,2 1,2 0,2 1,0 1,5
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 118,3 119,6 119,7 121,0 122,7
  1,5 1,0 0,1 1,1 1,4
Yksityisen kulutuksen hinta 108,8 110,4 111,1 112,4 113,9
  2,5 1,5 0,6 1,2 1,4
Yksityisten investointien hinta 108,0 108,8 110,0 111,4 113,0
  1,3 0,8 1,1 1,2 1,5
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 104,7 102,9 103,8 106,2 108,8
  -0,8 -1,7 0,9 2,3 2,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 107,0 105,1 106,4 108,8 111,6
  -1,3 -1,8 1,3 2,3 2,6
Arvonlisäyksen hinnat
BKT tuottajahintaan 107,8 109,0 109,9 110,9 112,3
  2,3 1,1 0,8 1,0 1,2
   Yksityinen sektori 106,7 107,9 108,7 109,7 110,9
  2,3 1,1 0,8 0,9 1,1
   Julkinen sektori 112,5 113,5 114,7 116,0 117,9
  2,5 0,9 1,0 1,2 1,6

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.   

 

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS      
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Koko talous
   Ansiotaso 2,1 1,4 1,1 1,2 1,5
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 2,1 1,5 1,5 1,3 1,6
   Yksikkötyökustannukset 2,3 1,3 1,1 0,3 0,8
   Tuottavuus työllistä kohti -0,2 0,3 0,4 1,0 0,7

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

     

 

8. TYÖVOIMATASE      
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat        
Työlliset 2 457 2 447 2 444 2 449 2 462
  -1,1 -0,4 -0,1 0,2 0,5
Työttömät 219 232 246 238 230
  6,1 5,8 5,9 -3,0 -3,3
Työvoima 2 676 2 679 2 690 2 687 2 692
  -0,5 0,1 0,4 -0,1 0,2
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 508 3 491 3 478 3 468 3 456
  -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4
Työvoimaosuus, % 65,5 65,4 65,5 65,4 65,3
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,1 8,9 8,6
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 68,5 68,3 68,2 68,6 69,2

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.   

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA  
% BKT:stä      
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Julkisyhteisöjen tulot 55,2 55,5 55,9 55,7 55,7
Julkisyhteisöjen menot 57,8 58,7 59,0 58,7 58,6
Julkisyhteisöjen perusmenot 56,5 57,4 57,8 57,6 57,5
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -2,5 -3,2 -3,1 -3,1 -3,0
Valtion nettoluotonanto -3,7 -3,7 -3,2 -3,4 -3,3
Kuntien nettoluotonanto -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,9 1,4 1,0 1,1 1,1
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  -1,3 -1,9 -1,9 -1,9 -1,8
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 55,8 59,3 62,5 65,1 67,3
Valtion velka 44,4 46,6 49,3 51,6 53,6
Kokonaisveroaste 44,0 44,4 44,7 44,4 44,4

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

     

 

10. MAKSUTASE      
Milj. euroa      
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 646 76 042 77 137 81 531 86 862
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79 386 76 888 77 568 81 357 86 292
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) -1 740 -846 -432 174 570
% BKT:stä -0,9 -0,4 -0,2 0,1 0,3
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 794 -280 -727 -407 -204
Tulonsiirrot, netto -2 518 -2 566 -2 397 -2 440 -2 489
Vaihtotase, netto -2 850 -2 320 -2 234 -1 679 -1 333
Nettoluotonanto, % BKT:stä
Yksityinen sektori 1,1 2,0 2,0 2,3 2,4
Julkinen sektori -2,5 -3,2 -3,1 -3,1 -3,0
Vaihtotase, % BKT:stä -1,4 -1,1 -1,1 -0,8 -0,6

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.   

 

11. KOROT      
Prosenttia 2013 2014 2015e 2016e 2017e
         
3 kk:n euribor1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2
Uusien lainasopimusten keskikorko2 2,2 2,0 1,7 1,7 1,9
Lainakannan keskikorko2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8
Talletuskannan keskikorko3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4
10 vuoden obligaatiokorko1 1,9 1,4 0,7 1,1 1,3
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

 

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ  
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste      
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
Koko maailma 3,4 3,4 3,2 3,8 3,8
Yhdysvallat 2,2 2,4 2,6 3,1 2,7
Euroalue -0,3 0,9 1,5 1,9 2,0
Japani 1,6 -0,1 0,5 1,5 0,7
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
Koko maailma 3,5 2,9 2,6 5,0 5,3
Yhdysvallat 1,1 4,0 5,2 6,0 5,7
Euroalue 1,4 4,1 4,8 5,8 5,9
Japani 3,0 7,2 2,1 2,9 1,2
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Suomen vientimaiden tuonti 112,6 115,5 117,6 122,8 129,0
  2,3 2,6 1,8 4,4 5,1
Suomen vientimaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 102,2 103,0 104,8 107,3 110,0
  -1,0 0,7 1,7 2,4 2,5
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 104,8 104,7 111,2 114,2 117,1
  -2,9 -0,1 6,2 2,8 2,5
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 93,6 89,0 73,4 74,5 78,2
  -2,7 -4,9 -17,6 1,5 5,0
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 108,8 98,9 58,0 64,7 68,3
  -2,8 -9,1 -41,4 11,5 5,5
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 101,6 102,4 98,1 97,8 97,8
  1,7 0,8 -4,2 -0,3 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,33 1,33 1,09 1,08 1,08
  3,4 0,0 -17,7 -1,0 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015.

 

Takaisin ylös