Artikkelin sisältö

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tilinpito

Tuoreimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote supistui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 % edellisestä neljänneksestä mutta pysytteli ennallaan vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on likimain samansuuntainen kuin aiemman tilastomateriaalin perusteella arvioitiin, eli talouden supistuminen jatkui.

Tilastokeskus julkisti 4. kesäkuuta kansantalouden neljännesvuositilinpidon ennakkotiedot, jotka sisältävät uusimmat tilastot Suomen talouden kehityksestä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä sekä tarkistetut tiedot vuoden 2014 neljännesvuosikehityksestä.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote supistui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 % edellisestä neljänneksestä mutta pysytteli ennallaan vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuussa julkaistujen pikaennakkotietojen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli –0,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja –0,1 % edellisestä neljänneksestä.

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvua koskevat luvut muuttuivat tarkistuksen myötä 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmiksi. Näin ollen bruttokansantuote supistui vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 0,1 % edellisestä neljänneksestä.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yksityinen kulutus lisääntyi 1,0 % edellisestä neljänneksestä ja 1,2 % vuodentakaiseen verrattuna. Yksityiset investoinnit kasvoivat 0,4 % edellisestä neljänneksestä, mutta supistuivat 3,8 % vuodentakaisesta. Julkiset kulutusmenot pysyttelivät ennallaan ja julkiset investoinnit supistuivat 2,0 % edellisestä neljänneksestä. Kotimaisen kysynnän kasvuvaikutus bruttokansantuotteeseen oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vienti supistui 0,9 % edellisestä neljänneksestä. Tuonti puolestaan kasvoi 2,2 %. Näin nettoviennin kasvuvaikutus bruttokansantuotteeseen oli ensimmäisellä neljänneksellä –1,2 prosenttiyksikköä. Varastojen muutos ja tilastovirhe ‑erän vaikutus bruttokansantuotteeseen oli 0,6 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi tilinpidon mukaan 0,1 % ja tehtyjen työtuntien määrä puolestaan väheni 0,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkansaajakorvausten kasvu nopeutui 1,3 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna.

Tässä julkaisussa esiteltävä Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste perustuu Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemaan neljännesvuositilinpitoon, Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemiin ensimmäisen vuosineljänneksen pikaennakkotietoihin ja laajaan talouden ilmiöitä kuvaavaan indikaattoriaineistoon.

Uusimman neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on samansuuntainen kuin aiemman tilastomateriaalin perusteella arvioitiin. Bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvu oli sama kuin toukokuussa julkaistun pikaennakkotiedon mukaan, eli talouden supistuminen jatkui.

Takaisin ylös