Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2015–2017


Joulukuu 2015

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan -1,1 -0,4 -0,1 0,7 1,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 0,0 0,0 -2,8 3,2 2,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 1,1 -0,7 0,1 2,1 2,7
Yksityinen kulutus -0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Julkinen kulutus 0,8 -0,2 -0,1 0,6 0,6
Yksityiset kiinteät investoinnit -7,1 -3,9 -1,1 3,3 2,8
Julkiset kiinteät investoinnit 3,5 -0,9 -2,3 1,3 1,4

 

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
BKT, määrän prosenttimuutos -1,1 -0,4 -0,1 0,7 1,0
Nettovienti 0,4 -0,3 1,1 -0,4 0,0
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -1,1 -0,5 0,0 1,1 1,0
Siitä: Kulutus 0,0 0,2 0,3 0,5 0,5
         Investoinnit -1,2 -0,7 -0,3 0,6 0,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,4 0,4 -1,2 0,1 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 108,4 110,1 110,7 111,8 112,9
  2,6 1,6 0,5 1,0 1,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 106,8 105,2 103,3 104,6 107,0
  -1,4 -1,6 -1,8 1,2 2,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 104,5 103,7 103,0 104,5 106,9
  -1,0 -0,7 -0,7 1,5 2,3
Yksityinen kulutus 108,6 110,3 110,5 111,0 112,0
  2,3 1,6 0,2 0,4 1,0
Julkinen kulutus 111,2 112,7 114,1 115,2 116,6
  2,5 1,3 1,2 0,9 1,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 108,2 108,8 109,7 110,4 111,1
  1,4 0,5 0,8 0,7 0,7
Julkiset kiinteät investoinnit 109,3 110,1 110,0 111,1 112,6
  2,0 0,8 -0,1 1,0 1,3
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 97,8 98,6 99,7 99,9 99,9
  0,4 0,8 1,1 0,3 -0,1

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2013 2014  2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 202 743 205 178 206 014 209 474 213 586
  1,5 1,2 0,4 1,7 2,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 80 624 79 392 75 839 79 262 83 369
  -1,4 -1,5 -4,5 4,5 5,2
Kokonaistarjonta 283 367 284 570 281 852 288 735 296 955
  0,6 0,4 -1,0 2,4 2,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 78 979 77 810 77 326 80 106 84 145
  0,1 -1,5 -0,6 3,6 5,0
Kulutus 161 622 164 523 165 883 167 831 170 597
  2,4 1,8 0,8 1,2 1,6
  Yksityinen kulutus 111 311 113 621 114 384 115 551 117 355
  2,0 2,1 0,7 1,0 1,6
  Julkinen kulutus 50 311 50 902 51 499 52 280 53 242
  3,3 1,2 1,2 1,5 1,8
Kiinteät investoinnit 42 805 41 608 41 307 42 828 44 252
  -3,8 -2,8 -0,7 3,7 3,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 34 415 33 225 33 124 34 457 35 654
  -5,8 -3,5 -0,3 4,0 3,5
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 390 8 383 8 183 8 371 8 598
  5,5 -0,1 -2,4 2,3 2,7
Varastojen muutos ja tilastovirhe -39 629 -2 664 -2 030 -2 040
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,2 0,2 -1,2 0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 283 367 284 570 281 852 288 735 296 955
  0,6 0,4 -1,0 2,4 2,8
Kotimainen kokonaiskysyntä 204 388 206 760 204 526 208 629 212 809
  0,8 1,2 -1,1 2,0 2,0

 

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä
Käyvin hinnoin          
  2013 2014  2015e 2016e  2017e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,8 38,7 36,8 37,8 39,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 39,0 37,9 37,5 38,2 39,4
Kulutus 79,7 80,2 80,5 80,1 79,9
  Yksityinen kulutus 54,9 55,4 55,5 55,2 54,9
  Julkinen kulutus 24,8 24,8 25,0 25,0 24,9
Kiinteät investoinnit 21,1 20,3 20,1 20,4 20,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 17,0 16,2 16,1 16,4 16,7
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,0 0,3 -1,3 -1,0 -1,0
Kokonaiskysyntä 139,8 138,7 136,8 137,8 139,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,8 100,8 99,3 99,6 99,6

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta        
  2013 2014  2015e  2016e  2017e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 120,4 121,8 121,7 122,0 123,2
  2,2 1,2 -0,1 0,3 1,0
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 118,3 119,6 119,3 119,6 120,8
  1,5 1,0 -0,2 0,2 1,0
Yksityisen kulutuksen hinta 108,6 110,3 110,5 111,0 112,0
  2,3 1,6 0,2 0,4 1,0
Yksityisten investointien hinta 108,2 108,8 109,7 110,4 111,1
  1,4 0,5 0,8 0,7 0,7
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 104,5 103,7 103,0 104,5 106,9
  -1,0 -0,7 -0,7 1,5 2,3
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 106,8 105,2 103,3 104,6 107,0
  -1,4 -1,6 -1,8 1,2 2,3
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 108,0 109,9 110,4 111,2 112,6
  2,5 1,7 0,4 0,8 1,2
   Yksityinen sektori 106,9 108,7 108,9 109,7 111,1
  2,4 1,7 0,2 0,8 1,2
   Julkinen sektori 112,8 114,8 116,4 117,3 118,8
  2,8 1,7 1,4 0,8 1,3

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2013 2014  2015e  2016e  2017e
Koko talous          
   Ansiotaso 2,1 1,4 1,1 1,1 1,3
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,4 1,4 1,8 1,4 1,5
   Yksikkötyökustannukset 1,4 1,4 1,7 1,1 1,0
   Tuottavuus työllistä kohti -0,1 0,0 0,2 0,3 0,5

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2013 2014  2015e  2016e  2017e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat          
Työlliset 2 457 2 447 2 440 2 450 2 461
  -1,1 -0,4 -0,3 0,4 0,4
Työttömät 219 232 252 247 245
  6,1 5,8 8,6 -2,0 -0,6
Työvoima 2 676 2 679 2 692 2 697 2 706
  -0,5 0,1 0,5 0,2 0,3
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 508 3 491 3 477 3 475 3 470
  -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0,1
Työvoimaosuus, % 65,5 65,4 65,6 65,6 65,4
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 9,2 9,1
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 68,5 68,3 68,2 68,5 68,9

 

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
% BKT:stä          
  2013 2014  2015e  2016e  2017e
Julkisyhteisöjen tulot 55,0 54,9 55,6 55,7 55,8
Julkisyhteisöjen menot 57,6 58,3 58,8 58,6 58,6
Julkisyhteisöjen perusmenot 56,3 57,0 57,6 57,5 57,5
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -2,5 -3,3 -3,2 -2,9 -2,7
Valtion nettoluotonanto -3,6 -3,9 -3,2 -3,1 -3,0
Kuntien nettoluotonanto -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 -0,8
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,8 1,3 0,9 1,1 1,1
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  -1,3 -2,1 -2,0 -1,8 -1,6
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 55,6 59,3 62,8 65,7 68,1
Valtion velka 44,3 46,4 49,2 51,5 53,6
Kokonaisveroaste 43,8 43,9 44,5 44,7 44,8

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
10. MAKSUTASE
Milj. euroa          
  2013 2014  2015e  2016e  2017e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 78 979 77 810 77 326 80 106 84 145
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 80 624 79 392 75 839 79 262 83 369
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) -1 645 -1 582 1 488 844 776
% BKT:stä -0,8 -0,8 0,7 0,4 0,4
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 664 2 055 452 672 742
Tulonsiirrot, netto -2 381 -2 406 -2 233 -2 038 -2 083
Vaihtotase, netto -3 363 -1 932 -293 -522 -564
Nettoluotonanto, % BKT:stä          
Yksityinen sektori 0,9 2,4 3,1 2,6 2,5
Julkinen sektori -2,5 -3,3 -3,2 -2,9 -2,7
Vaihtotase, % BKT:stä -1,7 -0,9 -0,1 -0,2 -0,3

 

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
11. KOROT
Prosenttia          
  2013 2014  2015e 2016e 2017e
3 kk:n euribor1 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,1
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 2,3 2,4 2,1 1,9 2,0
Lainakannan keskikorko2 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5
Talletuskannan keskikorko3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
10 vuoden obligaatiokorko1 1,9 1,4 0,7 1,0 1,3
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).    
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
  2013 2014 2015e 2016e 2017e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 3,2 3,4 2,9 3,4 3,7
Yhdysvallat 1,5 2,4 2,4 2,7 2,6
Euroalue -0,3 0,9 1,5 1,7 1,9
Japani 1,6 -0,1 0,5 0,8 0,6
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 2,5 3,5 1,5 3,5 4,2
Yhdysvallat 1,1 3,8 5,1 4,3 4,6
Euroalue 1,4 4,5 5,3 4,8 5,3
Japani 3,0 7,3 1,3 2,5 1,8
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Suomen vientimaiden tuonti 113,1 116,1 116,2 119,5 124,2
  2,4 2,7 0,1 2,8 3,9
Suomen vientimaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 102,2 103,0 103,4 105,5 108,5
  -1,0 0,7 0,4 2,0 2,9
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 104,8 104,7 109,4 112,3 115,5
  -2,9 -0,1 4,5 2,6 2,9
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 93,6 89,0 71,1 61,6 64,4
  -2,7 -4,9 -20,1 -13,3 4,5
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 108,8 98,9 53,8 52,2 57,5
  -2,8 -9,1 -45,6 -2,9 10,1
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 101,3 102,2 98,2 97,5 97,5
  1,5 0,9 -3,9 -0,6 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,33 1,33 1,11 1,09 1,09
  3,4 0,0 -16,8 -1,6 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015.
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2015 ennuste
  2014  2015e 2016e 2017e
BKT, prosenttimuutos -0,4 -0,1 0,7 1,0
   kesäkuu 2015 -0,1 0,2 1,2 1,3
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,2 -0,1 0,3 1,0
   kesäkuu 2015 1,2 0,2 1,0 1,5
Vaihtotase, % BKT:stä -0,9 -0,1 -0,2 -0,3
   kesäkuu 2015 -1,1 -1,1 -0,8 -0,6
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä -3,3 -3,2 -2,9 -2,7
   kesäkuu 2015 -3,2 -3,1 -3,1 -3,0
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 59,3 62,8 65,7 68,1
   kesäkuu 2015 59,3 62,5 65,1 67,3
Työttömyysaste 8,7 9,4 9,2 9,1
   kesäkuu 2015 8,7 9,1 8,9 8,6
Takaisin ylös