Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2016–2018

Katso Suomen talouden ennuste vuosille 2016–2018.

Kesäkuu 2016

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Bruttokansantuote markkinahintaan -0,7 0,5 1,1 1,1 1,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 0,0 -0,4 2,7 2,5 2,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti -0,9 0,6 0,7 2,4 2,5
Yksityinen kulutus 0,6 1,4 1,6 0,6 0,7
Julkinen kulutus -0,3 -0,9 0,6 0,3 0,2
Yksityiset kiinteät investoinnit -3,1 -1,0 4,7 3,6 2,6
Julkiset kiinteät investoinnit -0,6 -1,2 2,3 1,6 -0,5

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
BKT, määrän prosenttimuutos -0,7 0,5 1,1 1,1 1,0
Nettovienti -0,4 0,4 -0,7 -0,1 0,2
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -0,3 0,4 1,9 1,1 0,9
Siitä: Kulutus 0,2 0,6 1,0 0,4 0,4
         Investoinnit -0,6 -0,2 0,9 0,7 0,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Bruttokansantuote markkinahintaan 110,1 110,5 110,6 111,4 112,5
  1,7 0,4 0,1 0,7 1,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 104,8 101,5 100,3 103,1 105,4
  -1,6 -3,2 -1,2 2,7 2,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 103,6 102,6 101,5 103,8 105,9
  -0,8 -1,0 -1,1 2,3 2,0
Yksityinen kulutus 110,5 110,7 111,2 111,8 112,8
  1,6 0,2 0,4 0,6 0,8
Julkinen kulutus 112,3 113,5 114,7 115,8 117,3
  1,2 1,1 1,0 1,0 1,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 108,9 110,2 111,8 113,3 115,3
  0,5 1,2 1,4 1,4 1,8
Julkiset kiinteät investoinnit 110,2 109,6 111,2 112,7 114,0
  0,9 -0,5 1,4 1,3 1,2
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 98,8 101,1 101,1 100,7 100,4
  0,8 2,3 0,0 -0,4 -0,3

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Bruttokansantuote markkinahintaan 205 268 207 220 209 694 213 359 217 806
  0,9 1,0 1,2 1,7 2,1
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79 462 76 627 77 796 81 958 85 546
  -1,6 -3,6 1,5 5,3 4,4
Kokonaistarjonta 284 730 283 847 287 491 295 317 303 352
  0,2 -0,3 1,3 2,7 2,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 600 77 284 76 939 80 624 84 285
  -1,7 -0,4 -0,4 4,8 4,5
Kulutus 164 471 166 507 169 606 171 696 174 350
  1,8 1,2 1,9 1,2 1,5
  Yksityinen kulutus 113 690 115 592 117 898 119 318 121 187
  2,2 1,7 2,0 1,2 1,6
  Julkinen kulutus 50 781 50 915 51 708 52 378 53 163
  0,9 0,3 1,6 1,3 1,5
Kiinteät investoinnit 42 197 42 115 44 516 46 558 48 276
  -2,1 -0,2 5,7 4,6 3,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 33 729 33 790 35 874 37 656 39 310
  -2,6 0,2 6,2 5,0 4,4
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 468 8 325 8 642 8 902 8 966
  0,3 -1,7 3,8 3,0 0,7
Varastojen muutos ja tilastovirhe 462 -2 059 -3 570 -3 560 -3 560
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,0 -0,9 -0,5 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 284 730 283 847 287 491 295 317 303 352
  0,2 -0,3 1,3 2,7 2,7
Kotimainen kokonaiskysyntä 207 130 206 563 210 552 214 694 219 066
  1,0 -0,3 1,9 2,0 2,0

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä
Käyvin hinnoin      
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 38,7 37,0 37,1 38,4 39,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 37,8 37,3 36,7 37,8 38,7
Kulutus 80,1 80,4 80,9 80,5 80,0
  Yksityinen kulutus 55,4 55,8 56,2 55,9 55,6
  Julkinen kulutus 24,7 24,6 24,7 24,5 24,4
Kiinteät investoinnit 20,6 20,3 21,2 21,8 22,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 16,4 16,3 17,1 17,6 18,0
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,2 -1,0 -1,7 -1,7 -1,6
Kokonaiskysyntä 138,7 137,0 137,1 138,4 139,3
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,9 99,7 100,4 100,6 100,6

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 121,8 121,6 121,9 122,9 124,1
  1,2 -0,2 0,2 0,8 1,0
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 119,6 119,3 119,4 120,2 121,5
  1,0 -0,2 0,0 0,7 1,0
Yksityisen kulutuksen hinta 110,5 110,7 111,2 111,8 112,8
  1,6 0,2 0,4 0,6 0,8
Yksityisten investointien hinta 108,9 110,2 111,8 113,3 115,3
  0,5 1,2 1,4 1,4 1,8
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 103,6 102,6 101,5 103,8 105,9
  -0,8 -1,0 -1,1 2,3 2,0
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 104,8 101,5 100,3 103,1 105,4
  -1,6 -3,2 -1,2 2,7 2,3
Arvonlisäyksen hinnat
BKT tuottajahintaan 109,9 110,2 111,0 111,7 112,8
  1,8 0,3 0,7 0,7 0,9
   Yksityinen sektori 108,8 109,0 109,6 110,2 111,1
  1,8 0,2 0,6 0,5 0,8
   Julkinen sektori 114,2 115,4 116,5 117,8 119,5
  1,6 1,1 1,0 1,1 1,5

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Koko talous
   Ansiotaso 1,4 1,2 1,3 0,8 1,2
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,3 1,6 1,2 0,9 1,3
   Yksikkötyökustannukset 1,7 0,7 0,5 0,6 0,8
   Tuottavuus työllistä kohti -0,3 1,0 0,7 0,4 0,5

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat
Työlliset 2 447 2 437 2 447 2 463 2 477
  -0,4 -0,4 0,4 0,7 0,6
Työttömät 232 252 247 244 241
  5,8 8,7 -2,0 -1,1 -1,6
Työvoima 2 679 2 690 2 694 2 708 2 718
  0,1 0,4 0,2 0,5 0,4
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 491 3 476 3 465 3 453 3 445
  -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2
Työvoimaosuus, % 65,4 65,6 65,6 65,7 65,8
Työttömyysaste, % 8,7 9,4 9,2 9,0 8,9
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 68,3 68,1 68,4 68,8 69,1

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
% BKT:stä
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Julkisyhteisöjen tulot 54,9 55,5 55,9 56,0 55,9
Julkisyhteisöjen menot 58,1 58,3 58,5 58,4 58,2
Julkisyhteisöjen perusmenot 56,9 57,0 57,4 57,2 57,0
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -3,2 -2,7 -2,6 -2,4 -2,3
Valtion nettoluotonanto -3,8 -3,1 -3,0 -2,9 -2,5
Kuntien nettoluotonanto -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,3 1,0 1,2 1,2 1,0
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -1,9 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 59,3 63,1 66,0 68,4 70,2
Valtion velka 46,3 48,2 50,6 52,6 54,1
Kokonaisveroaste 43,9 44,5 45,0 45,0 45,0

 

Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
10. MAKSUTASE
Milj. euroa      
  2014 2015  2016e  2017e  2018e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 600 77 284 76 939 80 624 84 285
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79 462 76 627 77 796 81 958 85 546
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) -1 862 657 -858 -1 334 -1 261
% BKT:stä -0,9 0,3 -0,4 -0,6 -0,6
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 2 335 1 777 2 268 2 638 2 660
Tulonsiirrot, netto -2 406 -2 147 -1 882 -1 921 -1 965
Vaihtotase, netto -1 932 287 -1 262 -1 649 -1 513
Nettoluotonanto, % BKT:stä
Yksityinen sektori 2,2 2,9 2,0 1,6 1,6
Julkinen sektori -3,2 -2,7 -2,6 -2,4 -2,3
Vaihtotase, % BKT:stä -0,9 0,1 -0,6 -0,8 -0,7

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
11. KOROT
Prosenttia
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
3 kk:n euribor1 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8
Lainakannan keskikorko2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4
Talletuskannan keskikorko3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
10 vuoden obligaatiokorko1 1,4 0,7 0,5 0,6 0,9
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
  2014 2015 2016e 2017e 2018e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
Koko maailma 3,3 2,9 2,9 3,4 3,5
Yhdysvallat 2,4 2,4 1,9 2,5 2,3
Euroalue 0,9 1,6 1,6 1,6 1,7
Japani -0,1 0,5 -0,1 0,4 0,4
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
Koko maailma 3,5 1,9 2,5 4,0 4,3
Yhdysvallat 3,8 4,9 2,0 5,0 5,2
Euroalue 4,5 6,0 4,7 4,7 4,7
Japani 7,2 0,2 0,8 2,5 2,8
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Suomen vientimaiden tuonti 113,0 113,1 115,7 120,0 124,9
  2,7 0,1 2,3 3,6 4,1
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 102,8 102,3 101,7 104,9 107,5
  0,5 -0,5 -0,6 3,1 2,5
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 104,5 108,6 107,3 110,5 113,3
  -0,3 3,9 -1,2 3,0 2,5
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 89,0 70,0 66,4 68,6 71,9
  -4,9 -21,3 -5,2 3,4 4,7
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 98,9 52,4 42,5 48,0 50,3
  -9,1 -47,1 -18,8 12,9 4,6
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 102,2 97,8 98,4 98,5 98,5
  0,9 -4,3 0,6 0,1 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,33 1,11 1,13 1,14 1,14
  0,0 -16,5 2,1 1,0 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.

 

Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016.
13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2015 ennuste
  2015 2016e 2017e 2018e
BKT, prosenttimuutos 0,5 1,1 1,1 1,0
joulukuu 2015 -0,1 0,7 1,0  
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % -0,2 0,2 0,8 1,0
joulukuu 2015 -0,1 0,3 1,0  
Vaihtotase, % BKT:stä 0,1 -0,6 -0,8 -0,7
joulukuu 2015 -0,1 -0,2 -0,3  
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä -2,7 -2,6 -2,4 -2,3
joulukuu 2015 -3,2 -2,9 -2,7  
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 63,1 66,0 68,4 70,2
joulukuu 2015 62,8 65,7 68,1  
Työttömyysaste 9,4 9,2 9,0 8,9
joulukuu 2015 9,4 9,2 9,1  

 

Takaisin ylös