Artikkelin sisältö

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilinpito

Tuoreimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 % edellisestä neljänneksestä ja 1,6 % vuodentakaisesta. Uusimman neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on samansuuntainen kuin aiemman tilastomateriaalin perusteella arvioitiin, eli talouden kasvu jatkui yksityisten investointien ja yksityisen kulutuksen tukemana. Ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvu oli hieman ennakkotietoja vahvempi. Myös vuoden 2015 viimeisen neljänneksen BKT-luvut muuttuivat tarkastuksen myötä aiempaa suuremmiksi. Talous on kasvanut nyt kaksi perättäistä neljännestä.

Tilastokeskus julkisti 3. kesäkuuta kansantalouden neljännesvuositilinpidon ennakkotiedot, jotka sisältävät uusimmat tilastot Suomen talouden kehityksestä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä sekä tarkistetut tiedot vuoden 2015 neljännesvuosikehityksestä.

Tässä julkaisussa esiteltävä Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste perustuu Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemaan neljännesvuositilinpitoon, Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemiin ensimmäisen vuosineljänneksen pikaennakkotietoihin ja laajaan talouden ilmiöitä kuvaavaan indikaattoriaineistoon.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 % edellisestä neljänneksestä ja 1,6 % vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuussa julkaistujen pikaennakkotietojen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli 1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja 0,4 % edellisestä neljänneksestä.

Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvua koskevat luvut muuttuivat tarkistuksen myötä selvästi eli 0,4 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmiksi. Näin ollen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 0,5 % edellisestä neljänneksestä.

Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit kasvussa, vienti väheni

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä yksityinen kulutus lisääntyi 0,6 % edellisestä neljänneksestä ja 1,7 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit kasvoivat 0,9 % edellisestä neljänneksestä ja 1 prosentin vuodentakaisesta. Sekä julkinen kulutus (–0,3 %) että julkiset investoinnit (–0,8 %) vähenivät edellisestä neljänneksestä. Yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien kasvuvaikutus bruttokansantuotteeseen oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Vuoden alussa ulkomaankauppa kehittyi heikosti, sillä sekä vienti että tuonti vähenivät. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vienti supistui 1,1 % edellisestä neljänneksestä. Erityisesti tavaranvienti väheni edellisestä neljänneksestä. Tuonti supistui 1,8 %.

Teollisuustuotanto supistui, rakentaminen tuki kasvua

Rakentamisen arvonlisäyksen kasvu oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakentaminen lisääntyi 2,7 % edellisestä neljänneksestä ja 8,0 % vuodentakaisesta. Sen sijaan teollisuuden arvonlisäys supistui 0,4 % edellisestä neljänneksestä. Teollisuuden toimialoista sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni tuntuvasti. Myös metalliteollisuuden tuotanto supistui. Teollisuudenaloista kasvussa oli sekä metsä- että kemianteollisuus.

Työpanos kasvoi vuoden alussa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi tilinpidon mukaan 0,4 % ja tehtyjen työtuntien määrä puolestaan lisääntyi 2,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman kasvu nopeutui 1,5 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna.

Uusimman neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on samansuuntainen kuin aiemman tilastomateriaalin perusteella arvioitiin, eli talouden kasvu jatkui yksityisten investointien ja yksityisen kulutuksen tukemana. Vienti on kehittynyt heikosti. Bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvu oli hieman vahvempi kuin toukokuussa julkaistu pikaennakkotieto. Sen sijaan vuoden 2015 lopun bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvu suureni tarkistuksen myötä selvästi.

Takaisin ylös